30.4.18

Τι αλλάζει στις εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης...

Με νέο τρόπο θα διενεργούνται οι εξετάσεις απόκτησης ή ανανέωσης διπλώματος οδήγησης.

Σήμερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε στη δημοσιότητα για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Σχέδιο Νόμου για το...
νέο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης ή ανανέωσης αυτού.

Στόχος του Υπουργείου, η δημιουργία ενός αξιόπιστου, διαφανούς και λειτουργικού συστήματος, με αξιοποίηση της τεχνολογίας και την καθιέρωση αδιάβλητων διαδικασιών.

Εντός του επόμενου 10ημέρου θα κληθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους προκειμένου εντός του Μαΐου να προχωρήσει η ψήφιση του Νομοσχεδίου με την εφαρμογή ταυτόχρονα και των απαραίτητων μεταβατικών διατάξεων που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο Νέο Σύστημα εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών.

Στις γενικές κατευθύνσεις, «Φορέας εξετάσεων» θα είναι οι Διευθύνσεις ή και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. «Εξεταστές» θα είναι οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ασκούν, με κύριο και αποκλειστικό έργο, τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, η οποία εκτελείται αποκλειστικά εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση. Η «Θεωρητική εξέταση» είναι η διαδικασία διαπίστωσης ότι ο υποψήφιος οδηγός έχει την απαιτούμενη γνώση των θεμάτων καθώς και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η «Πορεία» είναι το πρώτο στάδιο της εξέτασης των γνώσεων και δεξιοτήτων οδήγησης των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας, «Ειδικές δοκιμασίες» είναι το δεύτερο στάδιο της εξέτασης με σκοπό την απόδειξη των δεξιοτήτων οδήγησης των υποψηφίων οδηγών με σκοπό την ολοκλήρωση της «δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς» η οποία είναι το σύνολο της πρακτικής εξέτασης της πορείας και των ειδικών δοκιμασιών των υποψηφίων οδηγών.

Τέλος, ως «Χώροι διενεργείας ειδικών δοκιμασιών» θεωρούνται και οι Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών όπου υπάρχουν.

Επίσης, θα υπάρχει «Εποπτεία» για τον έλεγχο στους εξεταστές, καθώς και «Αξιολόγηση των εξεταστών και των εκπαιδευτών κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».

Πηγή: news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: