30.4.18

Εγκώμια ΟΟΣΑ για τις μεταρρυθμίσεις...

Τι προτείνει για χρέος και φόρους...

ΒΙΝΤΕΟ

Εγκωμιαστικά σχόλια για τις επιδόσεις της ελληνικής κυβέρνησης στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων εμπεριέχει η...

έκθεση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) για την Ελλάδα (Economic Survey of Greece) που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. 

Η έκθεση που παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ Ανχέλ Γκουρία στον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, προτείνει μια τριπλή προσέγγιση για τη μείωση του χρέους και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπερφορολόγηση και τη φοροδιαφυγή στη χώρα μας, ενώ διατυπώνει και μια σειρά από επιμέρους συστάσεις.

Κατά τον ΟΟΣΑ η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανακάμψει από τη βαθιά ύφεση, με τις μεταρρυθμίσεις να έχουν επιταχυνθεί και τη δημοσιονομική εξυγίανση να έχει ενισχύσει την αξιοπιστία, μειώνοντας την αβεβαιότητα. «Οι εξαγωγές ανέκαμψαν και η μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας αύξησε την ανταγωνιστικότητα. Η απασχόληση αυξάνεται, ενώ αντιμετωπίζονται οι εξωτερικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες. Η μεγάλη δημοσιονομική εξυγίανση οδήγησε σε πλεόνασμα το πρωτογενές ισοζύγιο», σημειώνεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Οργανισμού, οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά εργασίας έχουν ενισχύσει την απασχόληση, αλλά οι μισθοί και η παραγωγικότητα παραμένουν υποβαθμισμένες. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η ανάπτυξη του εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος, η ενίσχυση των οικογενειακών παροχών και η παροχή σχολικών γευμάτων αποτελούν σημαντικά βήματα για την καλύτερη προστασία των φτωχών νοικοκυριών.

«Η καλύτερη αντιστοίχηση των δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις ανάγκες των εργοδοτών, η ενίσχυση των κινήτρων των επιχειρήσεων για κατάρτιση των εργαζομένων και οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας θα αυξήσουν τους μισθούς και θα μειώσουν τη φτώχεια», σημειώνεται στην έκθεση.

Όπως υπογραμμίζεται η κυβέρνηση έχει βελτιώσει σημαντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αγορών προϊόντων και της ευκολίας εισόδου σε κάποια επαγγέλματα, αλλά απαιτούνται περισσότερα για την ανάκαμψη των επενδύσεων, δεδομένου ότι οι πραγματικές επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 60% σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα και παραμένουν υποβαθμισμένες λόγω των αυστηρών οικονομικών συνθηκών και των διαρθρωτικών εμποδίων.

«Ο νέος νόμος περί επενδυτικών κινήτρων και ο σχεδιασμός μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη είναι πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η περαιτέρω χαλάρωση της ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των κανονιστικών ρυθμίσεων, η συνέχιση της καταπολέμησης της διαφθοράς και η αντιμετώπιση της έλλειψης πληροφοριών θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα ενισχύσουν το κράτος δικαίου και θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση», υποστηρίζεται στην έκθεση.

Χρέος και φόροι
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία αναφέρει πως το ζήτημα του ελληνικού χρέους δεν είναι απλό και πως θα απαιτηθεί μια τριπλή στρατηγική μακρού ορίζονται για να μειωθεί το βάρος του χρέους.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό η μείωση του ελληνικού χρέους από τα επίπεδα του 180% του ΑΕΠ που βρίσκεται σήμερα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δρομολόγηση πρόσθετων μεταρρυθμίσεων για την αύξηση του ΑΕΠ, από την επίτευξη μεγάλων αλλά ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων (σχεδόν 2% του ΑΕΠ) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και από την πρόσθετη αναδιάρθρωση του χρέους, με το κλείδωμα, σε χαμηλά επίπεδα των επιτοκίων των δανείων του επισήμου τομέα (GLF,EFSF και ESM).

Προβληματισμός εκφράζεται στην έκθεση για το ελληνικό φορολογικό σύστημα, το οποίο όπως αναφέρεται  βασίζεται σε υψηλούς συντελεστές και σε μια στενή φορολογική βάση, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας ανισότητες.

«Μετά από επανειλημμένες αυξήσεις συντελεστών, το ποσοστό όλων των μεγάλων φόρων είναι τώρα υψηλότερο από ό, τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η είσπραξη των φόρων είναι χαμηλότερη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επίσης, η μέση φορολογική επιβάρυνση της εργασίας για οικογένειες με παιδιά είναι μία από τις υψηλότερες μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ», αναφέρει η έκθεση.

Στην ίδια βάση ο ΟΟΣΑ σημειώνει πως η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος και η αδύναμη φορολογική διοίκηση είναι οι βασικοί λόγοι που η φορολογική συμμόρφωση είναι χαμηλή. Ενδεικτικά ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει πως η Ελλάδα κατατάσσεται στο ζήτημα της φορολογικής συμμόρφωσης στην 28η θέση μεταξύ των 35 χωρών - μελών του Οργανισμού!

Αυστηρές συστάσεις
Πέραν από τα εγκωμιαστικά σχόλια για την πρόοδο που έχει συντελεστεί ο ΟΟΣΑ διατυπώνει και μια σειρά συστάσεων για την πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Στη βάση αυτή αναφέρει πως πρέπει :

- Να διατηρηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων και να δοθεί βάρος στην εφαρμογή, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και να συνεχιστεί η καταπολέμηση της διαφθοράς.

- Να τηρηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα που συμφωνήθηκαν με τους επίσημους πιστωτές ώστε να διευκολυνθεί  η απαιτούμενη αναδιάρθρωση του χρέους.

- Να προχωρήσει η μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και ενίσχυσης των κινήτρων για εθελοντική φορολογική συμμόρφωση.

- Να δρομολογηθεί η επέκταση της υποχρέωσης κατοχής POS σε όλους τους αυτοαπασχολούμενους και εισαγωγή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

- Να συνεχιστεί η διεξαγωγή τακτικών επισκοπήσεων δαπανών και η στήριξη ευπαθών ομάδων από τους πόρους που εξοικονομούνται.

- Να συνεχιστεί η εναρμόνιση των προτύπων διακυβέρνησης των τραπεζών με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

- Να προχωρήσει η εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

- Να εφαρμοστούν τα πρότυπα της ΕΕ για τη διάθεση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

- Να προχωρήσει η σταδιακή κατάργηση των μέτρων στήριξης των ορυκτών καυσίμων.

- Να εξεταστούν κίνητρα τόνωσης της απασχόλησης.

- Να θεσπιστούν κλαδικές διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις με μισθούς που θα καλύπτουν τις ευρείες συνθήκες εργασίας και χωρίς αυτόματες επεκτάσεις.

- Να εξασφαλιστεί πως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι επαρκώς ευέλικτες ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες συνθήκες σε επίπεδο επιχείρησης.


- Να δημιουργηθεί επιτροπή με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα προτείνουν τις μισθολογικές προσαρμογές στους κατώτατους μισθούς.

- Να εισαχθούν πλαίσια αξιολόγησης ώστε να δοθεί σταδιακά στα σχολεία και στους δασκάλους μεγαλύτερη παιδαγωγική και διαχειριστική αυτονομία.

- Να αναπτυχθεί η μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων και να συνδεθούν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

- Να αξιολογηθούν τα προγράμματα επανακατάρτισης, να επεκταθούν αυτά που είναι επιτυχημένα και οικονομικά αποδοτικά και να ακυρωθούν αυτά που δεν είναι.

- Να απλοποιηθεί η αξιολόγηση των κανονιστικών επιπτώσεων και να δημιουργηθεί δίκτυο δημοσίων υπαλλήλων που θα έχουν ειδική γνώση στην ποιότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων.

- Ολοκλήρωση και εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του κράτους και σύνδεση με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

- Να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.

- Να υπάρξει πλήρης εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο περί αφερεγγυότητας και η εξασφάλιση επαρκούς αριθμού καλά εκπαιδευμένων επαγγελματιών ειδικών στο ζήτημα της αφερεγγυότητας.

cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: