30.11.15

Γεροβασίλη: Από υποχρέωση...

Óôéãìéüôõðá áðü ôéò åéóüäïõò ôùí õðïõñãþí êáé õöõðïõñãþí,ãéá ôçí ðñþôç óõíåäñßáóç õðï ôçí ðñïåäñßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç ôóßðñá, ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË,ÐáñáóêåõÞ 25 Óåðôåìâñßïõ 2015 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
...ήρθαν οι αρχηγοί στο Προεδρικό...
Η κυβέρνηση δεν ζήτησε συναίνεση χωρίς συζήτηση, είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία κατηγόρησε τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι προσήλθαν στη συνάντηση του περασμένου Σαββάτου από υποχρέωση και...
μόνο.

Η κυρια Γεροβασίλη, μιλώντας στο "Πρακτορείο 104,9 FM" είπε ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν αποποιήθηκε των ευθυνών της και εξήγησε ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήταν απλώς μια «πρόσκληση σε διάλογο» για τα μεγάλα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα, όπως το προσφυγικό και το ασφαλιστικό.

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φρόντισαν να την τορπιλίσουν εκ των προτέρων και με διάφορες δηλώσεις να δείξουν ότι φτάνουν σ΄ αυτό το διάλογο μόνο επειδή είναι υποχρεωμένοι και όχι επειδή έχουν διάθεση να συζητήσουν» υπογράμμισε η κ. Γεροβασίλη.

Ειδικά για το ασφαλιστικό είπε ότι από ορισμένους διακινείται μια εικόνα τρόμου και εξήγησε και ότι υπάρχει η δεδομένη συμφωνία για το 1% επί του ΑΕΠ και -όπως είπε- όχι ότι δήθεν οι δανειστές ζητούν κάθε μέρα και περισσότερα από την κυβέρνηση.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση για να μην περικοπούν οι κύριες συντάξεις, έχουν βρεθεί τρόποι αυτό το 1% να μειωθεί στο 0,60%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: