31.7.14

ΣΥΡΙΖΑ: Η πολιτική ευθύνη για τους θανάτους στο Φαρμακονήσι ανήκει στην κυβέρνηση...

Να ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία...


Ανακοίνωση του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά σχετικά με την υπόθεση του ναυαγίου στο Φαρμακονήσι τον Ιανουάριο 2014 και...
το θάνατο έντεκα αλλοδαπών, εκδόθηκε πράξη του Εισαγγελέα, με την οποία τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση ως "προφανώς αβάσιμη στην ουσία της". Στη συνέχεια, η πράξη αυτή εγκρίθηκε από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ο οποίος είχε δικαίωμα να παραγγείλει ποινική δίωξη αλλά δεν προέβη σε τέτοια ενέργεια.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έλαβε χώρα  επιχείρηση του λιμενικού στο Φαρμακονήσι  για την αποτροπή και την επαναπροώθηση αλλοδαπών στη Τουρκία. Οι λιμενικοί ενέργησαν υπό τις εντολές της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΙΠΘΑΣ), η οποία έχει ως αρμοδιότητα την "προστασία των θαλασσίων συνόρων και την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης" και η οποία διαχειρίστηκε εξαρχής το περιστατικό μέχρι και τη βύθιση του σκάφους των αλλοδαπών. Οι λιμενικοί, όμως, όφειλαν να ενεργοποιήσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης  των αλλοδαπών και να ενημερώσουν το αρμόδιο Κέντρο Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) από τη πρώτη στιγμή του εντοπισμού του σκάφους των αλλοδαπών και δεν το έπραξαν αμέσως ή, έστω σε εύλογο χρόνο, αλλά μόνο αφού είχε βυθιστεί το σκάφος των αλλοδαπών και είχαν επιβιβαστεί 16 διασωθέντες αλλοδαποί στο σκάφος του λιμενικού. Παράλληλα από τη δικογραφία προκύπτει ότι οι λιμενικοί έκοψαν το σκοινί που συνέδεε το σκάφος τους με το σκάφος των αλλοδαπών και εγκατέλειψαν το σκάφος αυτό με συνέπεια τη βύθισή του και το θάνατο των αλλοδαπών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της πολιτικής των αποτροπών και των επαναπροωθήσεων αλλοδαπών που εφαρμόζει η κυβέρνηση με την ανοχή και συνεργασία της FRONTEX, η οποία είναι παρούσα σε σχετικές επιχειρήσεις που αφορούν είσοδο αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος. Δυστυχώς, η δικαστική εξουσία επέλεξε να προστατεύσει τους κρατικούς λειτουργούς που αποτελούν εκτελεστικά όργανα της κυβερνητικής πολιτικής. Επίσης, διαπιστώνεται ότι η ατιμωρησία των κρατικών οργάνων για το θάνατο των αλλοδαπών αναδύεται πλέον ως κυρίαρχη επιλογή της δικαστικής εξουσίας και της κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο και την εκ νέου αξιολόγηση των καταθέσεων των αλλοδαπών που κατάγγειλαν την επιχείρηση αποτροπής και επαναπροώθησής τους από το Φαρμακονήσι στη Τουρκία καθώς και των λοιπών στοιχείων της δικογραφίας που, επιλεκτικά, δε λήφθηκαν υπόψη από τον Εισαγγελέα. Απαιτούμε την άσκηση ποινικών διώξεων, τη προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη και τη τιμωρία τους. Παράλληλα, απαιτούμε την εφαρμογή όλων των κανόνων του διεθνούς δικαίου για την έρευνα και τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα, όπως, ενδεικτικά της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση, καθώς και την καθιέρωση σχετικών, συγκεκριμένων πάγιων εντολών στα αρμόδια κρατικά όργανα.

Καταγγέλλουμε ότι η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη για το θάνατο έντεκα αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι και για τη διαφαινόμενη συγκάλυψη της υπόθεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναδείξει την υπόθεση όπου απαιτείται και θα αναζητήσει τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ναυάγιο του Φαρμακονησίου...
left.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: