30.11.12

Εισαγγελική έρευνα για περιστατικά «απευθείας αναθέσεων» έργων από το Δημόσιο...

Παρακάμφθηκε η διαγωνιστική διαδικασία...
Την παρέμβαση των οικονομικών εισαγγελέων προκάλεσαν καταγγελίες στον Τύπο για σωρεία περιστατικών απευθείας αναθέσεων έργων από φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου.
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο...
αναπληρωτής εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος, Σπύρος Μουζακίτης, με αφορμή δημοσίευμα, στο φύλλο του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου της εφημερίδας Καθημερινή, σχετικά με δεκάδες περιστατικά παράκαμψης της διαγωνιστικής διαδικασίας και απευθείας αναθέσεων εκτέλεσης έργων, με την επίκληση κατεπείγουσας ανάγκης από φορείς του Δημοσίου.

Βάση των στοιχείων της εφημερίδας, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), που έχει συσταθεί για να ελέγχει τους διαγωνισμούς, έχει ήδη απορρίψει, μέσα σε λίγους μήνες, 85 απευθείας αναθέσεις που επιχειρήθηκε να γίνουν για προμήθειες του Δημοσίου.

Στο δημοσίευμα, που θα ερευνηθεί από τους εισαγγελείς, αναφέρεται ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις αφορούν κυρίως τον χώρο της υγείας και ακολουθεί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ τονίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 4.000 αναθέτουσες αρχές προμηθειών.

Για το θέμα, ο πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ Βασίλειος Φλωρίδης απέστειλε έγγραφο προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λυκουρέντζο, στο οποίο τονίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις με υπαιτιότητα των ίδιων των φορέων «κωλυσιεργούν δραματικά οι ενιαίοι διαγωνισμοί».

Ο κ. Μουζακίτης απέστειλε ήδη παραγγελία προς την Αρχή, ζητώντας αντίγραφα των απορριπτικών για διαγωνισμούς αποφάσεων φορέων, αλλά και όλων όσων έχουν συνολικά εκδοθεί λόγω μη συνδρομής του στοιχείου του κατεπείγοντος ή του απρόβλεπτου γεγονότος.

H νομοθεσία, που προβλέπει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δεν αφορά υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, αλλά εξαιρετικά έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και όχι πάγιες ανάγκες.

Η έρευνα του εισαγγελέα έχει στόχο να εξακριβώσει αν έχει τελεστεί το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Στοχεύει, επίσης, να διαπιστώσει αν στην υπόθεση τίθεται ζήτημα οργανωμένου κυκλώματος που εκμεταλλεύεται τα νομικά περιθώρια και για τον λόγο αυτόν θα ερευνηθεί ποιες εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν σχέση μεταξύ τους και πώς αλλά και μέσω ποιων αναδόχων έργου διαχειρίζονται την κάλυψη των αναγκών τους.

Newsroom ΔΟΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια: