30.11.12

Κατά προτεραιότητα θα πληρωθούν τα 40.229 εφάπαξ...


Σχέδιο για προκαταβολή έως το τέλος του έτους...
Από τα εφάπαξ των συνταξιούχων του Δημοσίου θα αρχίσει η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 40.229 είναι αυτοί που..
. περιμένουν από το 2009 για να λάβουν το εφάπαξ και το σχέδιο που εξετάζεται είναι να δοθεί προκαταβολή 50% του εφάπαξ έως το τέλος του χρόνου και η πλήρης εξόφληση να γίνει το 2013...

Δεν υπάρχουν σχόλια: