30.11.12

Θα ελέγχουν τα εισοδήματα οι τράπεζες !...


ΣΕ γνωστοποίηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την επαλήθευση εισοδημάτων προχώρησε με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Με αφορμή διαρκή ερωτήματα της πελατείας των τραπεζών-μελών της, η ΕΕΤ ενημερώνει το..
. συναλλακτικό κοινό ότι από το Μάρτιο του 2012, σύμφωνα με ρητή διάταξη της υπ'Α αριθμ. 2652/2012 πράξης διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τα εισοδήματα:
• του πελάτη-φυσικού προσώπου δηλώνονται στην τράπεζα με την επίδειξη του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος, το οποίο πρέπει να προσκομιστεί στο πρωτότυπό του,
• του πελάτη-νομικού προσώπου/επιτηδευματία, με την επίδειξη του πρωτοτύπου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επιβεβαιωμένη την υποβολή της και το σημείωμα πληρωμής φόρου.

Για όσους δεν έχουν υποχρέωση από το νόμο να υποβάλλουν φορολογική δήλωση προβλέπεται να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια ΔΟΥ και να λαμβάνουν υπογεγραμμένο αντίγραφο προκειμένου να το προσκομίσουν στην τράπεζα.

Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να ζητούν την επικαιροποίηση των εγγράφων αυτών και να τηρούν αντίγραφά τους.
Η σχετική υποχρέωση αφορά τόσο νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες των τραπεζών, καθώς και πελάτες που συναλλάσσονται έστω και για μία και μοναδική φορά με αυτές...
 newsmessinia.blogspot

Δεν υπάρχουν σχόλια: