31.5.11

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Χ.Κ. Τεγόπουλος - Εκδόσεις Α.Ε...


Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σ. Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της... εταιρείας Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., από σήμερα 31 Μαΐου 2011 και για μέγιστο διάστημα δέκα ημερών, καθώς η οικονομική κατάσταση του A΄τριμήνου 2011 που δημοσίευσε η εταιρεία, δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

Η προσωρινή αναστολή, κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δεν διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εν λόγω εταιρείας.
ΒΗΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: