30.5.11

Ηγετική οµάδα...


Toυ Γιώργου Λακόπουλου

Το µόνο αποτέλεσµα της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών δεν ήταν ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσµα. Ηταν ότι δεν θα µπορούσε να έχει αποτέλεσµα. Για έναν απλό λόγο: δεν υπήρχε προετοιµασία για τον χειρισµό της ατζέντας. Και αυτό συµβαίνει διαρκώς και... σε πολλά θέµατα. ∆εν υπάρχει «γραµµή». Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η κεντρική επιδίωξη. Γιατί από την κυβέρνηση – ανεξαρτήτως προθέσεων – λείπει το πιο αναγκαίο πολιτικό εργαλείο γι’ αυτή τη δουλειά: η ηγετική οµάδα. Ενας επιτελικός κύκλος θεσµικών παραγόντων που θα κάθεται στο τραπέζι µε τον Πρωθυπουργό να µελετάει τα πολιτικά δεδοµένα και να παίρνει τελικές αποφάσεις. Και εκεί να τελειώνει η συζήτηση. Οποιος τις δέχεται, τις υλοποιεί. Για όποιον δεν τις δέχεται, το µοναστήρι να είναι καλά.

Αυτό το επιτελείο πρέπει να συνιστά πολιτική οµάδα, όχι παρέα ούτε κοινωνική συναναστροφή.

Με εµπειρία και γνώση των προβληµάτων, επαφή µε την κοινωνία και αίσθηση του πολιτικού και ιδεολογικού DNA του κυβερνώντος κόµµατος. Αρα, να αποτελείται από πολιτικά στελέχη. Ακριβέστερα, από τα καλύτερα πολιτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Με διαδροµή στην πολιτική. Με κατ’ ανάθεσιν πολιτικούς ρόλους, θα λείπει πάντοτε αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόµαζε «διαίσθηση των πραγµάτων». Πολιτική διαίσθηση.

Αυτό όµως απαιτεί τη λειτουργία οργανωµένου κόµµατος, που συνδέει την κοινωνία µε την κυβέρνηση. ∆εν νοείται άσκηση εξουσίας χωρίς κόµµα µε δεδοµένη πολιτική κατεύθυνση. Είναι κατ’ αρχάς θέµα κοινοβουλευτισµού. Η κοινοβουλευτική δηµοκρατία για να λειτουργήσει χρειάζεται κόµµατα. Και τα κόµµατα χρειάζονται πολιτικά στελέχη. Αλλά είναι και θέµα ουσίας. Η άσκηση διακυβέρνησης και ο χειρισµός κρίσεων απαιτούν µπαρουτοκαπνισµένους πολιτικούς. Με αναφορές σε µια ιδεολογία. Με διακριτή πολιτική ταυτότητα. ∆ηλαδή, να προέρχονται από ένα κόµµα µε στίγµα. Από µια παράταξη που διαφέρει από µια άλλη.

∆εν νοείται κυβέρνηση χωρίς σύνδεση µε κόµµα. Απλώς, το κόµµα πρέπει να είναι ανώτερη µορφή οργάνωσης της κοινωνίας και όχι πρυτανείο που σιτίζει αργόσχολους. Οι παλιές αµαρτίες του κοµµατικού ΠΑΣΟΚ δεν δικαιολογούν την υποκατάστασή του από γνωστούς και φίλους. Χωρίς κόµµα µε πολιτική φυσιογνωµία δεν µπορεί να συγκροτηθεί επιτελείο που θα ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Και χωρίς τέτοιο επιτελείο οι χειρισµοί περιέρχονται σε όσους λειτουργούν, όπως έλεγε ο αµερικανός συγγραφέας Χένρι Μένκεν: «∆ιαπιστώνοντας ότι τα τριαντάφυλλα µυρίζουν καλύτερα από τα λάχανα, συµπεραίνουν ότι κάνουν και καλύτερη σούπα».
ΤΑΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: