30.11.10

«Σωσίβιο» µέχρι το 2016...


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ελενα Λάσκαρη
Βάρος 80 δισ. γλιτώνει η Ελλάδα για τη δύσκολη τετραετία...
Βαθιά ανάσα 79,8 δισ. ευρώ στην τετραετία 2013-2016 δίνει η απόφαση του Eurogroup για επιµήκυνση της περιόδου αποπληρωµής του δανείου που λαµβάνει η Ελλάδα από Ε.Ε. και ∆ΝΤ στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης.

Εφόσονη απόφασηγια εναρµόνιση των όρων του ελληνικού µε το ιρλανδικό δάνειο επικυρωθεί από τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών που...

αποτελούν τους δανειστές µας – απαραίτητη είναι για παράδειγµα η έγκριση από το γερµανικό κοινοβούλιο – η Ελλάδαθα έχει συνολικό περιθώριο µέχρι το 2024 για να ξεπληρώσειτα 110 δισ. ευρώ των δανείων έναντι του αρχικού περιθωρίου έως το 2018. Με τον τρόπο αυτό, η χρονική κατανοµή των χρεολυσίων γίνεται σαφώς πιο οµαλή, µε χαρακτηριστικότερα τα έτη 2014-2015 που αποτελούσαν και τον µεγάλο πονοκέφαλο του οικονοµικού επιτελείου αλλά και τον παράγοντα ύψιστης αµφισβήτησης από πλευράς αγορών για τη δυνατότητα της χώρας να σηκώσει βάρος δανειακών αναγκών σχεδόν ίσο µε το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της, µόνο για να ξεπληρώνει Ε.Ε. και ∆ΝΤ.

Τη συγκεκριµένη διετία, µε τη σηµερινή µορφή της δανειακής σύµβασης,η Ελλάδα θα έπρεπε να ξεπληρώσει συνολικά 71,7 δισ. ευρώ. Με την επιµήκυνση της περιόδου αποπληρωµής, στη διετία θα εξοφληθούν µόλις 10 δισ. ευρώ και η ωφέλεια φτάνει τα 61,7 δισ. ευρώ. Αν οι υπολογισµοί γίνουν σεορίζοντα τετραετίας, τότε από το 2013 που αρχίζει η αποπληρωµή των φετινών δόσεων έως το 2016 η Ελλάδα καλείται να βρει από τις αγορές 79,8 δισ. ευρώ λιγότερα. Το επιτόκιο
Η εσωτερική σχέση περιόδου χάριτος και περιόδου αποπληρωµής κρίνεται από τραπεζίτες και αναλυτές σαφώς πιο ευνοϊκή για την Ελλάδα αλλά δεν δίνεται µε το αζηµίωτο. Το σχέδιο προβλέπει τέσσερα χρόνια περίοδο χάριτος και επτά χρόνια περίοδο αποπληρωµής για την κάθε δόση του δανείου από τρία χρόνια περιόδουχάριτος και δύο χρόνια αποπληρωµής που προβλέπεταισήµερα. Σε αντάλλαγµα η Ελλάδα θα πληρώσει επιτόκιο «τσιµπηµένο» κατά 3 δέκατα,από 5,5% που είναι σήµερα (για την ακρίβεια σήµερα οι δόσεις φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο κοντά στο 4%, η αναγωγή του οποίου σε σταθερό οδηγεί σε 5,5%) σε σταθερό επιτόκιο 5,8%, όσο είναι δηλαδή και το επιτόκιο δανεισµού της Ιρλανδίας, γεγονός που θα προσθέσει επιπλέον τόκους 30 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση για κάθε 10 δισ. ευρώ δανείου.

«Το επιπλέον κόστοςείναι ήσσονος σηµασίας»λέει αρµόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών που φέρνει σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι «η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται µε το πιστόλι στον κρόταφο» όχι µόνο για τα 71,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2014-2015 αλλά συνολικά για τα 117,9 δισ. ευρώ, αφού στο µεταξύ τρέχουν και τα τοκοχρεολύσια για το συσσωρευµένο δηµόσιο χρέος των 330 δισ. ευρώ αλλά και για την κάλυψη του ελλείµµατος.

Η συµφωνία επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής αναµένεται να επικυρωθεί µέσα στο πρώτο δίµηνο του 2011και το πλέον κρίσιµο σηµείογια την ελληνική πλευρά αφορά στον χρόνο έναρξης εφαρµογής. Αν δηλαδή η επιµήκυνση θα εξαιρεί τις µέχρι σήµερακαταβληθείσες δόσεις ύψους 38 δισ. ευρώ ή θα πιάνει συνολικά το ποσό των 110 δισ. ευρώ.

ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Η µεγαλύτερη περίοδος αποπληρωµής ίσως αντισταθµιστεί µε ένα επιτόκιο υψηλότερο κατά 0,3%


«∆ιαβατήριο» για τις αγορές

Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ δεν συνδέεται ούτε µε λήψη νέου δανείου ούτε µε επιµήκυνση του Μνηµονίου, αλλά ανοίγει τον δρόµο για να ανοίξουν ταχύτερα οι αγορές για την Ελλάδα, τόνισε χθες ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου που ελπίζει πλέον ότι το ευνοϊκότερο χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής θα «πιάσει» τουλάχιστον και τη δόση του Μαρτίου, ύψους 15 δισ. ευρώ. Το ιδανικό για το οικονοµικό επιτελείο θα ήταν η επιµήκυνση να εφαρµοστεί για το σύνολο των 110 δισ. ευρώ, µε δεύτερη καλύτερη επιλογή να εξαιρεθούν µόνο τα 38 δισ. ευρώ που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα. Αν όµως οι αποφάσεις καθυστερήσουν και συµπεριληφθεί στο αρχικό πλάνο αποπληρωµής και η δόση του Μαρτίου, αυτό σηµαίνει ότι από τα 110 δισ. ευρώ η επιµήκυνση θα αφορά µόνο τα 57 δισ. ευρώ, περιορίζοντας αισθητά τις ελαφρύνσεις που θα προκύψουν.

Κοινή εκτίµηση οικονοµικού επιτελείου και αναλυτών είναι, πάντως, ότι η επιµήκυνση φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στις αγορές καθώς περιορίζει την αβεβαιότητα κάλυψης των ιδιαίτερα υψηλών δανειακών αναγκών. Οι σχεδιασµοί του υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε τον κ. Παπακωνσταντίνου, εξακολουθούν να αφορούν επάνοδο στις αγορές µε µακροπρόθεσµο δανεισµό – σήµερα το ∆ηµόσιο εκδίδει µόνο τρίµηνα και εξάµηνα έντοκα γραµµάτια – εντός του 2011, αν και η ρευστότητα που επικρατεί στις αγορές είναι τέτοια που κάνει τον υπουργό – µεταξύ σοβαρού και αστείου – να λέει ότι «όποιος µπορέσει να προβλέψει πότε ακριβώς θα βγούµε στις αγορές θα κερδίσει το Νοµπέλ Οικονοµίας».

Ενεργή παραµένει άλλωστε και η δυνατότητα χορήγησης νέου δανείου, αν κάτι πάει στραβά. Την επιλογή αυτή πρόβαλε την περασµένη εβδοµάδα ο επικεφαλής του ∆ΝΤ Π. Τόµσεν και, παρότι ο υπουργός Οικονοµικών υποστηρίζει ότι δεν θα χρειαστεί, σηµειώνει πως «θεωρητικά εξακολουθεί να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα».
ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: