29.1.13

Με 300 εκ. επιχορηγούνται 88 δημόσια νοσοκομεία...


ΣΤΗ χρηματοδότηση 88 δημόσιων νοσοκομείων, με το ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το υπουργείο Υγείας. Το ποσό πρόκειται να διατεθεί για ανεξόφλητες υποχρεώσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τρίτους παρελθόντων ετών.
Ιδιαίτερα μέριμνα θα δοθεί στην...
τακτοποίηση ανεξόφλητων οφειλών των ειδικών μονάδων (εντατικής θεραπείας, αυξημένης φροντίδας και τεχνητού νεφρού), όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Υγείας Πελοπίδα Καλλίρη. 'Αλλωστε πολλές ειδικές μονάδες παρουσιάζουν ελλείψεις με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο των εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Τα ποσά θα διατεθούν ανά υγειονομική περιφέρεια (ΥΠΕ) ως εξής:
1η ΥΠΕ Αττικής: 102,8 εκατομμύρια ευρώ.
2η ΥΠΕ Πειραιά - Αιγαίου: 44,46 εκατομμύρια ευρώ.
3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 18,85 εκατομμύρια ευρώ.
4η ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης: 40,75 εκατομμύρια ευρώ.
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: 24,05 εκατομμύρια ευρώ.
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου - Ιονίου - Δυτικής Ελλάδας: 47,39 εκατομμύρια ευρώ.
7η ΥΠΕ Κρήτης: 21,7 εκατομμύρια ευρώ.
Σημειώνεται ότι με το ανωτέρω ποσό εκταμιεύεται πλήρως η σχετική διαθέσιμη πίστωση (Φ. 210 ΚΑΕ 2325) του προϋπολογισμού μετά από τη σχετική έγκριση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου και ενισχύονται εγκαίρως οι νοσοκομειακές δομές του εθνικού συστήματος υγείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και συνακόλουθα η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: