31.5.12

Λιγότερα δάνεια μήνα με το μήνα! ...


Σταθερή αυξητική πορεία παρουσιάζει ο ρυθμός πιστωτικής συρρίκνωσης προς τις επιχειρήσεις ενώ σε αρνητικά επίπεδα παρέμεινε ο ρυθμός νέων δανείων προς... τα νοικοκυριά.
Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο σε -4,7%, από -4% τον Μάρτιο και έναντι -0,5% τον Απρίλιο του 2011.

Επίσης, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε -11.3% από -4,1% το Μάρτιο του 2012.

Η συνεχώς συρρικνούμενη πιστωτική επέκταση αντανακλά την απόλυτη αβεβαιότητα στην οικονομία που αποτρέπει επιχειρήσεις και νοικοκυριά για ανάληψη νέων δανειακών υποχρεώσεων για επενδύσεις ή κατανάλωση αντίστοιχα.

Παράλληλα, η παροχή όλο και λιγότερων δανείων αντανακλά την έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, λόγω της φυγής των καταθέσεων αλλά και της καθυστέρησης ανακεφαλαιοποίησής τους, που άρχισε μόλις την περασμένη Δευτέρα.

Να σημειωθεί ότι η μείωση των καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών δεν αποτελεί μόνο απόρροια της οικονομικής ύφεσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, αλλά και στην ένδειξη φυγής κεφαλαίων προς τα κράτη που έχουν πιο σταθερά τραπεζικά συστήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: