31.12.11

Οι αριθμοί της κλήρωσης του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου...


Πέντε εκατομμύρια ευρώ κερδίζει ο τυχερός κάτοχος του νικηφόρου πρωτοχρονιάτικου λαχείου μετά την κλήρωση που έγινε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπως κάθε χρόνο.

Ο τυχερός αριθμός είναι ο 53256 της 19ης σειράς.

Τέσσερις αριθμοί κερδίζουν από 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ και...

πολλοί άλλοι μικρότερα ποσά.

Αναλυτικότερα οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι ακόλουθοι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)
3256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
3594 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 18 200.000,00 29.985,00 170.015,00
3594 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 285,00 1.715,00
4087 ΕΝΑΤΗ 9 20.000,00 2.985,00 17.015,00
4087 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
5750 ΕΚΤΗ 6 200.000,00 29.985,00 170.015,00
5750 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 285,00 1.715,00
13256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
13696 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 35 20.000,00 2.985,00 17.015,00
13696 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
17124 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 500.000,00 74.985,00 425.015,00
17124 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 735,00 4.265,00
20172 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 23 50.000,00 7.485,00 42.515,00
20172 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
23127 ΠΕΜΠΤΗ 5 20.000,00 2.985,00 17.015,00
23127 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
23256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
25649 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 50.000,00 7.485,00 42.515,00
25649 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
25652 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 27 20.000,00 2.985,00 17.015,00
25652 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
26824 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 27 50.000,00 7.485,00 42.515,00
26824 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
27652 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 34 20.000,00 2.985,00 17.015,00
27652 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
29587 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 31 20.000,00 2.985,00 17.015,00
29587 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
33256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
38605 ΠΡΩΤΗ 1 100.000,00 14.985,00 85.015,00
38605 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
40555 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 32 20.000,00 2.985,00 17.015,00
40555 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
43256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
44750 ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 17 20.000,00 2.985,00 17.015,00
44750 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
44758 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 20.000,00 2.985,00 17.015,00
44758 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
46352 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 300.000,00 44.985,00 255.015,00
46352 Σε όλες τις άλλες σειρές 3.000,00 435,00 2.565,00
46863 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 50.000,00 7.485,00 42.515,00
46863 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
53256 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 19 5.000.000,00 749.985,00 4.250.015,00
53256 Σε όλες τις άλλες σειρές 20.000,00 2.985,00 17.015,00
53257 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 19 1.500.000,00 224.985,00 1.275.015,00
53257 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00 1.485,00 8.515,00
53258 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 19 1.500.000,00 224.985,00 1.275.015,00
53258 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00 1.485,00 8.515,00
53259 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 19 1.500.000,00 224.985,00 1.275.015,00
53259 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00 1.485,00 8.515,00
53260 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ 19 1.500.000,00 224.985,00 1.275.015,00
53260 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00 1.485,00 8.515,00
57325 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ 29 50.000,00 7.485,00 42.515,00
57325 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
60897 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ 29 50.000,00 7.485,00 42.515,00
60897 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
63256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
65347 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21 100.000,00 14.985,00 85.015,00
65347 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
73256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
74660 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 31 20.000,00 2.985,00 17.015,00
74660 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
75944 ΔΩΔΕΚΑΤΗ 12 20.000,00 2.985,00 17.015,00
75944 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
77100 ΕΙΚΟΣΤΗ 20 50.000,00 7.485,00 42.515,00
77100 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
79888 ΠΡΩΤΗ 1 20.000,00 2.985,00 17.015,00
79888 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
83002 ΟΓΔΟΗ 8 20.000,00 2.985,00 17.015,00
83002 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
83256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
83261 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 32 50.000,00 7.485,00 42.515,00
83261 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
84131 ΠΕΜΠΤΗ 5 20.000,00 2.985,00 17.015,00
84131 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
86939 ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 17 50.000,00 7.485,00 42.515,00
86939 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
92053 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 18 50.000,00 7.485,00 42.515,00
92053 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
93256 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
96913 ΟΓΔΟΗ 8 100.000,00 14.985,00 85.015,00
96913 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
99533 ΔΩΔΕΚΑΤΗ 12 20.000,00 2.985,00 17.015,00
99533 Σε όλες τις άλλες σειρές 200,00 10,00 190,00
Επίσης κερδίζουν:

από 100 ευρώ όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 3257, 3258, 3259 και 3260.
από 8 ευρώ κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 56, 57, 58, 59 και 60. Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.

Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012. Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη από 100 έως 1.000 ευρώ φορολογούνται με 10% και τα κέρδη πάνω από 1.000 ευρώ φορολογούνται με 15%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: