29.7.10

Στο Iόνιο σε... ακυβέρνητο σκάφος...

3 μέρες είναι αραγμένο το σκάφος στο οποίο επιβαίνει ο Ντερμπεντέρης στη θαλάσσια περιοχή του Κάλαμου κοντά στη Λευκάδα.

Κανείς από...

..τους επιβαίνοντες δεν έχει βγει στην ξηρά. Κι έτσι όπως είναι αραγμένο, φαίνεται από μακριά σαν ακυβέρνητο σκάφος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: