30.7.10

Αδιαφάνεια, κακοδιοίκηση και παράνομες αναθέσεις...

Οι πρώτες «καμπάνες» για την περίοδο της διοίκησης Παναγόπουλου στην ΕΡΤ ήχησαν χθες από το πρώτο πόρισμα των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης το οποίο παρέδωσε ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΕΔΔ Αριστείδης Μπουρδάρας στον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλο Γερουλάνο.

Τον Σεπτέμβριο οι ελεγκτές θα παραδώσουν και...

...δεύτερο πόρισμα, καθώς συνεχίζουν τον έλεγχο για μικτές παραγωγές, συμπαραγωγές, χορηγία αεροπορικής εταιρείας στην ΕΡΤ και παραγωγές της δορυφορικής ERT World.

Οι ελεγκτές κάνουν λόγο για παράνομες αναθέσεις και καταβολές χρημάτων χωρίς αιτιολογία δαπανών -έστω κι αν στο τέλος τα χρήματα επιστρέφονταν-, κακοδιοίκηση, αδιαφάνεια και αλόγιστη σπατάλη δημόσιου χρήματος. Οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες, ενώ ζητείται επιπροσθέτως από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις εναντίον υπαλλήλων της ΕΡΤ. Παράλληλα, ο κ. Γερουλάνος έδωσε εντολή για άμεση σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου στην ΕΡΤ, το οποίο είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί, αν όχι σήμερα, τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών και την «αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΕΡΤ Α.Ε. (ανάκληση παράνομων πράξεων, αναζήτηση παράνομων αμοιβών ή μπόνους κ.ά.).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα γίνονται συγκεκριμένες αναφορές για τουλάχιστον τρία υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΡΤ, για τα οποία έχουν εντοπιστεί ενέργειες παράβασης καθήκοντος. Γι' αυτό και όπως λέγεται στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής θα υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές το επόμενο χρονικό διάστημα. Ηδη, πάντως, γνωστή δημοσιογράφος έχει ενημερώσει τη διοίκηση της ΕΡΤ ότι θα καταθέσει την παραίτησή της πιθανότατα και σήμερα.

Στα συμπεράσματά τους οι επιθεωρητές σημειώνουν ότι το 2005 και το 2006 χορηγήθηκαν τμηματικά σε ανώτατο στέλεχος της ΕΡΤ ως πάγιες προκαταβολές 48.000 ευρώ και 98.000 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να δικαιολογούνται, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε καμιά πληρωμή δαπάνης. Το ίδιο συνέβη το 2007 και 2008 με ποσά 98.000 ευρώ και 80.000 ευρώ. Κάτι που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του κωδικού για τις πάγιες προκαταβολές της θυγατρικής της ΕΡΤ «Νέα Συνδρομητική Τηλεόραση Α.Ε. Ανάπτυξης Συνδρομητικών Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών».

Την τριετία 2006-2008 δόθηκαν μπόνους 2.329.867 ευρώ χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τους ελεγκτές, οι οποίοι χαρακτηρίζουν παράνομη την απ' ευθείας ανάθεση σε ξένη εταιρεία (Red Bee Media) παραγωγής των νέων τηλεοπτικών σημάτων της ΕΡΤ, που συνολικά κόστισε 1.406.841 ευρώ. Οπως επισημαίνουν, δεν πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός, ενώ υπήρξε κατάτμηση σε τέσσερις επιμέρους συμβάσεις, ώστε να μη γίνει προσυμβατικός έλεχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ανάθεση έγινε και κατά παράβαση τόσο του Κανονισμού Προμηθειών Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού Προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε. όσο και του Π.Δ 60/2007 και δεν τηρήθηκαν οι αρχές διαφάνειας και δημοσιότητας.

Παράνομη χαρακτηρίζεται και η ανάθεση σε τέσσερις τεχνικούς συμβούλους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας 218.000 ευρώ, καθώς έγινε εσφαλμένη υπαγωγή στις διατάξεις περί δημοσίων έργων, ενώ δεν συνδέονται με την εκτέλεση τεχνικού έργου, αλλά με παροχή υπηρεσιών και έπρεπε να προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός. Δεν ορίστηκε επιτροπή οριστικής και προσωρινής παραλαβής των υπηρεσιών, δεν συμφωνήθηκε η τμηματική καταβολή του ποσού με την πρόοδο και η αποπληρωμή ορίστηκε κατ' αποκοπή και έγινε απλώς με τη διαβίβαση αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Οι ελεγκτές σημειώνουν ότι από τους τεχνικούς συμβούλους δεν παραδόθηκε το σύνολο των συμβάσεων, αλλά παρ' όλα αυτά χορηγήθηκαν βεβαιώσεις για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών.

Για τις περιβόητες ΠΕΘ, τις θέσεις προσωπικού ειδικών θέσεων, οι ελεγκτές σημειώνουν ότι δεν προβλέπεται δημοσιότητα στις διαδικασίες πρόσληψής τους, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν ζητήματα διαφάνειας, ενώ δεν προβλέπεται και προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Από την ΕΡΤ δεν ενεργοποιήθηκε η διαδικασία του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού «περί ετήσιας αξιολόγησης μεταξύ του λοιπού προσωπικού της και του Προσωπικού Ειδικών Θέσεων βάσει ενιαίων κριτηρίων, με αποτέλεσμα το εν λόγω προσωπικό να μην αξιολογείται ως προς την υπηρεσιακή του απόδοση και το ανατεθέν έργο, δεδομένων και των υψηλών μισθολογικών απολαβών του».

Προβληματικές και μη νόμιμες χαρακτηρίζουν οι ελεγκτές τις συμβάσεις έργου εξωτερικών συνεργατών της ΕΡΤ κατά την τετραετία 2006-2009, καθώς δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΡΤ, ενώ και οι προβλεπόμενες, ως προαπαιτούμενο, εγκρίσεις της τριμελούς υπουργικής επιτροπής και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) είτε εκδόθηκαν μετά την υπογραφή των συμβάσεων είτε δεν εκδόθηκαν ποτέ. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι γενικοί διευθυντές και διευθυντές της ΕΡΤ βεβαίωναν ανακριβώς ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των ΚΥΑ, ενώ αυτές δεν είχαν ακόμη εκδοθεί.

Την ίδια περίοδο ανανεώθηκαν συμβάσεις εξωτερικών συνεργατών με παράλληλες αυξήσεις κατά παράβαση της νομοθεσίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρξε η σχετική μέριμνα για τρίμηνη διακοπή. Παρ' ότι μάλιστα η ΕΡΤ συνάπτει πολυάριθμες συμβάσεις έργου με δημοσιογράφους για την κάλυψη των αναγκών της, «έχει χορηγήσει άδειες παράλληλης απασχόλησης σε μεγάλο ποσοστό μόνιμων δημοσιογράφων της, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίησή τους».

Παράνομη χαρακτηρίζεται και η πρόσληψη νομικού συμβούλου-προϊσταμένου της διεύθυνσης νομικών υπηρεσιών της ΕΡΤ το 2006, καθώς δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την πρόσληψή του. Από τη θέση αυτή είχε απομακρυνθεί ο μέχρι τότε νομικός σύμβουλος της ΕΡΤ, Β. Κωστόπουλος, ο οποίος παρ' ότι έχει δικαιωθεί δικαστικώς, ακόμη δεν έχει βρεθεί «φόρμουλα» για την επανατοποθέτησή του.
ΣΩ.ΜΑ. - Ελευθεροτυπία

Δεν υπάρχουν σχόλια: