30.7.10

Έβαλαν στο αρχείο καταγγελία για παράνομο πλουτισμό ανώτατου δικαστή...

Τdikaiosunibiblioην περίπτωση παράνομου πλουτισμού ανώτατου δικαστή, που ο τότε υπουργός δικαιοσύνης έθεσε στο αρχείο, φέρνει αύριο στην επιφάνεια η εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή».
Το καλοκαίρι του 2008 έφθασε στον...


τότε προϊστάμενο της Επιθεώρησης Δικαστηρίων, γραπτή ανώνυμη καταγγελία με πλήρη περιγραφή της μεγάλης περιουσίας, που σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα απέκτησε ο εν λόγω δικαστής εκμεταλλευόμενος το λειτούργημά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: