29.4.09

Ο δεξιός και ο "αριστερός" ψάλτης...

Ψάλανε, ψάλανε, ψάλανε (κατά το φάγανε... ) , αλλά ορατότης μηδέν. Ο καθένας το τροπάρι του. Τα συμφέροντα κοινά. Οι ψαλμοί, από διαφορετική θέση.
Αλληλούια..


Δεν υπάρχουν σχόλια: