27.12.20

Ο φόβος για τα εμβόλια...Ο ενδόμυχος φόβος για τα εμβόλια - πριν τον εμβολιασμό - διακατείχε τον άνθρωπο από ανακαλύψεως των εμβολίων...
Εδώ, ο φόβος πριν τον... δαμαλισμό κατά της ευλογιάς, εικονογραφημένος σε γκραβούρα των αρχών του 20ου αιώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: