5.5.21

Χρυσοπληρωμένο έργο Πατούλη...


Eνα άκρως αναγκαίο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία ενός ήδη πληγέντος οικισμού καθυστέρησε για μήνες με ευθύνη της περιφερειακής αρχής Αττικής και όταν «ξεπάγωσε» ανατέθηκε σε εταιρεία με υπερδιπλάσιο από τον αρχικό προϋπολογισμό και... με fast-track, διάτρητες και παράνομες –σύμφωνα με την περιφερειακή αντιπολίτευση– διαδικασίες!

Πρόκειται για έργο αποκατάστασης των ζημιών που υπέστη η Κινέτα πριν από περίπου 1,5 χρόνο και συγκεκριμένα στα τέλη Νοεμβρίου 2019. Ο τρόπος χειρισμού της υπόθεσης μοιάζει ενδεικτικός της αντίληψης της περιφερειακής αρχής Γ. Πατούλη: το ιδιωτικό κέρδος μπαίνει πάνω από το δημόσιο συμφέρον ακόμα και με την επίκληση έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με καταγγελίες αντιπολιτευόμενων περιφερειακών συμβούλων.

Σύμφωνα με στοιχεία από δημόσια έγγραφα σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η υπόθεση έχει ως εξής: περίπου δύο εβδομάδες (11/12/2019) μετά τη νεροποντή που έπληξε την Κινέτα, η περιφερειακή αρχή εντάσσει στον προϋπολογισμό της έργο κόστους 9 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών της κοινότητας του Δήμου Μεγαρέων.


Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει υδραυλικές εργασίες και έργα οδοποιίας που θα αποκαταστήσουν βλάβες στην κοινότητα και θα την προφυλάξουν από ενδεχόμενα νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Η σχετική μελέτη είναι έτοιμη ήδη από τον Μάρτιο του 2020, αλλά με αυξημένο –σε σύγκριση με τον αρχικό– προϋπολογισμό, ο οποίος πλέον έχει φτάσει τα 18,95 εκατ. ευρώ!

Η περιφερειακή αρχή, επομένως, καλείται να τροποποιήσει το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό της. Αλλά, ενώ έχει στα χέρια της τις απαιτούμενες εισηγήσεις των υπηρεσιών της όσο και τη μελέτη που ζητείτο από τον Δήμο Μεγαρέων στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης (που αφορά μέρος του συνολικού έργου), η περιφερειακή αρχή προσπερνά την ευκαιρία να αυξήσει το κονδύλι στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού (Απρίλιος 2020) και κάνει τις τροποποιήσεις στα τέλη Ιουλίου του 2020.

«Ετσι, ενώ το έργο θα μπορούσε να δημοπρατηθεί το αργότερο περί τα μέσα Μαΐου 2020, φτάνει να δημοπρατείται 5,5 και πλέον μήνες μετά», καταγγέλλουν οι Χρ. Καραμάνος και Κατερίνα Λογοθέτη, περιφερειακοί σύμβουλοι της «Δύναμης Ζωής», εξηγώντας ότι αν το έργο είχε δημοπρατηθεί τον Μάιο του 2020, θα μπορούσε να έχει εκτελεστεί «εντός το πολύ δύο μηνών» στο τμήμα του που αφορά κατεπείγουσες εργασίες για την ασφάλεια των πολιτών (όπως καθαρισμούς ρεμάτων κ.λπ.)

Οι καταγγελίες τους διατυπώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/10/2020, οπότε η περιφερειακή αρχή –επικαλούμενη έπειτα από μήνες την κατεπείγουσα και «καίρια σημασία» του έργου «για την καθημερινότητα των κατοίκων και για τη μελλοντική διαφύλαξη των ανθρώπινων ζωών»– θέλησε να προσφύγει στις fast-track διαδικασίες του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων (ν.4412/2016), δηλαδή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, απορρίπτοντας την επιλογή του ανοιχτού διαγωνισμού.

Αυτό έγινε «κατά παράβαση του νόμου», τόνισαν οι σύμβουλοι της «Δύναμης Ζωής», εξηγώντας ότι ο εν λόγω νόμος απαγορεύει την προσφυγή στις συγκεκριμένες διαδικασίες αν το κατεπείγον προκύπτει με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής (δηλαδή της περιφέρειας), ενώ οι διαδικασίες εκκινήθηκαν «με έγγραφο του τοπικού αντιπεριφερειάρχη και όχι με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας».

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του Στέργιου Ζιαμπάκου, πατήστε ΕΔΩ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: