29.5.21

Τους ενόχλησε πολύ...«∆εν πειράζει που αναπαράγει τις πιο κοινότοπες από τις ψεκασµένες κοινοτοπίες που κυκλοφορούν στα
κοινωνικά δίκτυα. ∆εν πειράζει που είναι λούµπεν. Αρκεί που... είναι αντικυβερνητικός, βάιραλ – και βάλε.
Βαρβάιραλ».
«Στέντωρ», Καθημερινή για τον #Μιθριδατη
Τους ενόχλησε πολύ

e-tetradio.gr (Twitter)

Δεν υπάρχουν σχόλια: