27.2.21

Εδραιώνουν την αδιαφάνεια στα απόρρητα κονδύλια...


Hταν κακο έγινε χειρότερο. Αυτό υποστηρίζουν πρώην στελέχη της Πολιτικής Προστασίας για το άρθρο 226 του νομοσχεδίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις που αναφέρεται στον θεσπισμένο αλλά ανενεργό Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αφού με αυτό εντάσσονται στα απόρρητα κονδύλια αρκετές δαπάνες με...την επίκληση των «κατεπειγουσών αναγκών δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Παραβλέποντας τις συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής, η οποία είχε διατυπώσει σοβαρότατες παρατηρήσεις για το άρθρο 53 του Ν. 4662/2020, που αναφερόταν στα απόρρητα κονδύλια, οι συντάκτες του άρθρου εξακολουθούν να μην εναρμονίζονται με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για το υπουργείο Εξωτερικών και η επιτροπή τούς καλούσε να συμμορφωθούν. Συγκεκριμένα, τα μυστικά κονδύλια για το υπουργείο Εξωτερικών, που ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ, πρέπει να περνάνε από την Επιτροπή Ειδικών Δαπανών της Βουλής, ενώ κάτω από το ανωτέρω ποσό εγκρίνονται από το ίδιο το υπουργείο.

Με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου του νομοσχεδίου, που συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προβλέπεται, λοιπόν, ότι η ενεργοποίηση των προγραμμάτων των προμηθειών, των υπηρεσιών και των έργων του Εθνικού Μηχανισμού υπάγονται στις απόρρητες δαπάνες οι οποίες «πραγματοποιούνται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», συντηρώντας την αδιαφάνεια στη διάθεση των κονδυλίων, ενώ στην παράγραφο 4 εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι συμβάσεις των προγραμμάτων για προμήθεια εξοπλισμού και μέσων όπως τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της δασοπυρόσβεσης, τα ασθενοφόρα κ.ά.


Προβληματική, εξάλλου, είναι και η έκτη παράγραφος του άρθρου όπου θεσπίζεται «ειδική ρήτρα ακεραιότητας» για τους υπαλλήλους που «συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων», με την οποία «δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά». Διάταξη η οποία δεν αποκλείει τη δυνατότητα της διοίκησης να εξοβελίζει κατά το δοκούν όποιον υπάλληλο θέλει, ακόμη κι αν έχει υπογράψει μια σύμβαση.

Αντίθετο, τέλος, με τις συνταγματικές επιταγές κρίνεται και το άρθρο 227 το οποίο εξαιρεί τον Εθνικό Μηχανισμό από την κατάθεση στο υποθηκοφυλακείο και στο κτηματολόγιο των συμβολαίων των πιστοποιητικών μεταγραφής των χώρων στάθμευσης, όταν αυτά απαιτούνται από τους πολίτες.

Χαρακτηριστική, εξάλλου, είναι η δήλωση που έκανε στην «Εφ.Συν.» ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής και νυν νομικός και ειδικός πραγματογνώμονας Αδριανός Γκουρμπάτσης. «Οι προωθούμενες ρυθμίσεις των άρθρων 226 και 227 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ήρθαν για να προστεθούν και να εξειδικεύσουν τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4662/2020 περί απορρήτων δαπανών, που εφαρμόζονται ακόμη και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών για αντίστοιχες δαπάνες στο υπουργείο Εξωτερικών διαδικασιών. Αποτελούν, όμως, ενιαίο σύνολο απαράδεκτων αδιαφανών διατάξεων και ως εκ τούτου ύποπτων και κατά παρέκκλιση θεσμοθετημένων νομίμων διαδικασιών διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως λόγου χάριν ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες δεν δικαιολογούνται για κανένα λόγο δημοσίου συμφέροντος».

Μάνος Τσαλδάρης

Efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: