31.1.15

Στο «Καρφί» που κυκλοφορεί ...

Μην χάσετε το «Καρφί» που κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Αφήνει...
το σημάδι του!..

Δεν υπάρχουν σχόλια: