1.11.13

Σώμα εφοριακών στη ΓΓΔΕ...


Σώμα «εφοριακών - ράμπο», με επικεφαλής τον γ.γ. του υπουργείου Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη και δυναμικό 192 ατόμων και 84 οχημάτων και σκαφών που αποσπώνται από το ΣΔΟΕ, συγκροτήθηκε στη...
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) για τη διενέργεια ελέγχων σε χώρους όπου βρίσκονται προϊόντα.
Η σχετική απόφαση του Γ. Στουρνάρα δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Β' Αρ.Φύλλου 2775).

Οι εφοριακοί της ΓΓΔΕ θα έχουν αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, κυρίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και στον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

Θα διενεργούν ελέγχους σε μεταφορικά μέσα, καταστήματα αποθήκες και άλλους χώρους, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν. Θα μπορούν να προχωρούν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.

Αντίστοιχες αρμοδιότητες διατηρεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο όταν εντοπίζει σε ελέγχους πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, θα τις διαβιβάζει με πληροφοριακό δελτίο στην ΓΓΔΕ προς αξιολόγηση. Εάν κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΣΔΟΕ προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου θα διαβιβάζεται στη ΓΓΔΕ, για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: