1.11.13

Νέες συμφωνίες ΕΤΕπ - Ελλάδας για την τόνωση της ρευστότητας...

Νέες συμφωνίες για την τόνωση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των ελληνικών τραπεζών, αλλά και την...
συγχρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών αναμένεται να ανακοινώσει στις 11 Νοεμβρίου 2013 από την Αθήνα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. Βέρνερ Χόγιερ.

Ο κ. Χόγιερ που θα συνοδεύεται από τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.κ. Ντάριο Σκαναπιέκο και Μιχάι Τανασέσκου θα έχει συνεργασίες με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη.

Σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2013 τα διαθέσιμα προς την Ελλάδα κονδύλια ξεπερνούν τα 1 δισ. ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως στο διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2013 έχουν υπογραφεί μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και της ΕΤΕπ δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Ο ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην παροχή ρευστότητας προς την πραγματική οικονομία θα συνεχιστεί το 2014 µε εκταμιεύσεις και συμβάσεις που θα ανέλθουν σε περίπου 1 δισ. ευρώ για έργα υποδομών και δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα µε στοιχεία της ΕΤΕπ και του υπουργείου Ανάπτυξης:

• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παράσχει εγγυήσεις για δάνεια της ΕΤΕπ προς ΜΜΕ µέσω ελληνικών τραπεζών συνολικού ύψους 1 δια. ευρώ.

• Παρέχεται πρόγραμμα εγγυήσεων εξωτερικού εμπορίου της ΕΤΕπ. Το ποσό των εγγυήσεων ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ, το οποίο ανακυκλούμενο αναμένεται να φθάσει το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

• Έχουν υπογραφεί σύμβαση για δάνειο 200 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία Αττικό Μετρό Α.Ε. για το Μετρό της Αθήνας και σύμβαση για δάνειο 25 εκατ. ευρώ προς τη ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. (∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου).

• Παρέχονται 440 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

• Μετά την έναρξη των έργων των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, αναμένεται η εκταμίευση 650 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότησή τους...
in.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: