31.3.11

Ένα Κέντρο Πρόληψης σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών

Βούληση της Πολιτείας είναι να συνεχιστεί η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, με προσπάθεια να επεκταθεί η δράση τους στο σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων όπου λειτουργούν, καθώς και με διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στην πρόληψη κάθε μορφής εξαρτήσεων...Τη σχετική διαβεβαίωση δίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος Ντόλιος, με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο υφυπουργός αναφέρει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προωθήσει νομοθετική παρέμβαση, για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των Κέντρων Πρόληψης και επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ρύθμιση στο πρόγραμμα του «Καλλικράτη», που να επιβάλλει την κατάργηση των Κέντρων Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, τη διάλυση, τη συγχώνευση τους ή την ενσωμάτωση τους σε άλλες επιχειρήσεις και συνεπώς αυτές οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και να πραγματοποιούν τις δράσεις που είχαν. Επιπλέον, ο κ. Ντόλιος υπογραμμίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου εταιρείας για μια δομή που έχει ως αντικείμενο την πρόληψη κρίνεται χρήσιμη, καθώς πέραν της συμμετοχής του κράτους υπό οιανδήποτε μορφή του, μπορούν επιπλέον να συμμετέχουν μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα ιατρικοί, φαρμακευτικοί ή δικηγορικοί σύλλογοι, η Εκκλησία και άλλοι φορείς. Προσθέτει δε ο υφυπουργός, ότι «πρόκειται για ένα σύστημα που υιοθετήθηκε σε όλη τη χώρα και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων έχει αποδώσει χάριν κυρίως στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον των τοπικών αρχών, καθώς και των εργαζομένων στα Κέντρα». Ελλιπές έχουν χαρακτηρίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Κέντρα Πρόληψης οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, και όπως εκτιμούν επιτείνεται με την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Με ερώτησή τους επικαλούνται ως πρόσφατο παράδειγμα ότι «γνωστοποιήθηκε στους εργαζόμενους του Κέντρου Πρόληψης Αχαρνώ-Θρακομακεδόνων ΔΙΕΞΟΔΟΣ, η βούληση του Δήμου να απεμπλακεί από τη συμμετοχή του ως εταίρος στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, γεγονός που οδηγεί με βάση το καταστατικό της εταιρείας, στην άμεση διάλυσή της». Οι βουλευτές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το Δήμο, ο «Καλλικράτης», δεν προβλέπει τη συμμετοχή δήμων σε Αστικές Εταιρείες. thebest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: