31.3.11

Έκθεση για το Βυζάντιο σε μουσείο της Ουάσιγκτον


http://usa.greekreporter.gr
Τάκης Πετρόπουλος
Σε μουσείο στην Ουάσιγκτον θα παρουσιαστεί μεγάλη έκθεση για το Βυζάντιο το 2013 με εκθέματα που θα προέρχονται απο τρία μεγάλα μουσεία της χώρας (Βυζαντινό και Χριστιανικό Αθηνών, Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και Μουσείο Μπενάκη) αλλά και εφορείες Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Η έκθεση θα παρουσιαστεί και σε
μια ακόμη πόλη των ΗΠΑ για την οποία το ΥΠΠΟΤ βρίσκεται σε διαπραγμάτευση.

Η έκθεση αναδεικνύει την ελληνικότητα του Βυζαντίου και θα είναι αρθρωμένη πάνω σε ένα χρονολογικό καμβά ο οποίος καλύπτει όλη τη βυζαντινή περίοδο ( 330 – 1453) και επιτρέπει την παράλληλη ανάπτυξη ειδικών θεμάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως: η υποδοχή και η αφομοίωση της αρχαίας ελληνικής τέχνης, η συμβολή των ελληνικών κειμένων στην ανάπτυξη της παιδείας, η κωδικοποίηση της υστερορωμαϊκής νομοθεσίας, η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία κ.α..

Με την έκθεση επιχειρείται μια «περιήγηση» του επισκέπτη σε επιλεγμένα κέντρα της βυζαντινής αυτοκρατορίας όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Θήβα, η Άρτα, η Κόρινθος, ο Μυστράς, η Ρόδος και η Κρήτη, με σκοπό και την τουριστική προβολή τους.Την εκθεσιακή διαδρομή προσανατολίζουν οι δυο καθοριστικές για την φυσιογνωμία της αυτοκρατορίας παράμετροι: η ελληνική γλώσσα ως φορέας πολιτισμού και μνήμης και ο διάλογος της αυτοκρατορικής εξουσίας με την εκκλησία.

Για τη διοργάνωση της έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί από την άνοιξη έως το τέλος του 2013, έχει συγκροτηθεί άμισθη δωδεκαμελής επιστημονική επιτροπή στην οποία μετέχουν η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας, η διευθύντρια βυζαντινών και μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων, οι διευθυντές των τριών μουσείων, η διευθύντρια του ΕΚΕΒΥΜ, καθηγητές πανεπιστημίου, καθώς και άλλα στελέχη του υπουργείου.

Το κόστος της έκθεσης θα καλυφθεί στο σύνολό του από χορηγούς ένας εκ των οποίων είναι και ο ΟΠΑΠ, ενώ τη διαχείριση του συνολικού ποσού θα έχει η δωδεκαμελής επιστημονική επιτροπή.

Οι χορηγίες καλύπτουν αποκλειστικά το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης και συγκεκριμένα: ποσό περίπου 50% του συνολικού κόστους θα διατεθεί για τα ασφάλιστρα και τη μεταφορά των εξαιρετικά σημαντικών εκθεμάτων, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά στο σύνολο των κατασκευών που απαιτούνται για την έκθεση και την προσαρμογή της στα δυο μουσεία, στο κόστος της έρευνας προκειμένου επιστήμονες του ΥΠΠΟΤ και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής να καταλήξουν στο συγκεκριμένο κατάλογο που προϋποθέτει ανά την Ελλάδα αποστολές και εργασίες στις αποθήκες των εφορειών και των μουσείων, στη συντήρηση όσων εκθεμάτων έχουν ανάγκη, καθώς και στα έξοδα για τις νομικές προπαρασκευαστικές ενέργειες και την έκδοση δίγλωσσου επιστημονικού καταλόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: