31.3.11

Πρόγραμμα κατάρτισης άνεργων οικοδόμων προωθεί το Υπουργείο Εργασίας

Την υλοποίηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής επανακατάρτισης και αναβάθμισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων και υποαπασχολούμενων οικοδόμων και συναφών επαγγελματιών, με αντικείμενο την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης...Με αφορμή ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Άγγελου Τζέκη, Γιάννη Ζιώγα και Σοφίας Καλαντίδου, διαβιβάστηκε στη Βουλή έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας με την οποία γίνεται γνωστό ότι το πρόγραμμα έχει πιλοτικό χαρακτήρα και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων", με τη διαδικασία της κατ΄ εξαίρεση υλοποίησης, ενώ ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται περίπου σε 5.000.000 ευρώ και ο ορίζοντας υλοποίησης του είναι το 2011. Η δράση απευθύνεται σε 800 πολίτες μέσω ανάθεσης 40 προγραμμάτων των 300 ωρών σε αναδόχους ΚΕΚ( Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης) που θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης. thebest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: