28.2.17

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατά του ασφαλιστικού στο ΣτΕ...

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)και οι διπλωματούχοι μηχανικοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου. Υπογραμμίζουν...
πως ο ασφαλιστικός νόμος παραβαίνει διατάξεις του Συντάγματος, με τον πρόεδρο του ΤΕΕ να κάνει λόγο για «δήμευση του κόπου των μηχανικών, των Ελλήνων επιστημόνων».
Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, το Επιμελητήριο ως ΝΠΔΔ, εκπροσωπώντας το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών και του τεχνικού κόσμου της χώρας, κατέθεσε τρεις αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αποφάσεων του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 για το νέο Ασφαλιστικό σύστημα και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών που προβλέπονται.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με το ΤΕΕ προσφεύγουν ατομικά και τέσσερις διπλωματούχοι μηχανικοί, που, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, καλύπτουν όλο το ηλικιακό εύρος και τις ενασχολήσεις των διπλωματούχων μηχανικών.  Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί τονίζουν ότι το υπουργείο ότι το υπουργείο παραβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και κυρίως την αρχή της ισότητας, την ισότητα στα δημόσια βάρη, αλλά και το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία.

Παράλληλα, υποστηρίζουν στην αίτηση ακυρώσεως ότι οι υπουργικές αποφάσεις παραβιάζουν, παράλληλα με τις διατάξεις του Συντάγματος και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων αλλά και της προστασίας της ιδιοκτησίας.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, υπογραμμίζει πως οι πρωτοφανείς σε ύψος ασφαλιστικές εισφορές, σε συνδυασμό με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, δημεύουν το εισόδημα του καθενός μας. «Το Συμβούλιο της Επικρατείας πρέπει να κρίνει, εν ονόματι της δικαιοσύνης, αν η κυβέρνηση μπορεί να δημεύει τον κόπο των μηχανικών, των Ελλήνων επιστημόνων».

thepressproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: