30.6.16

Άρειος Πάγος: Συνταγματικό το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ...

xaratsii
Συνταγματικό και σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε το ‘Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών η Ολομέλεια του...
Αρείου Πάγου.

Η απόφαση για το λεγόμενο και «πρώτο χαράτσι» που επιβλήθηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς το Δ΄ Τμήμα του ίδιου δικαστηρίου με πλειοψηφία 3 υπέρ και 2 κατά,  το χαρακτήρισε αντισυνταγματικό και έτσι παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια για οριστική κρίση.

Στην απόφαση του Αρείου Πάγου, από τα 22 μέλη, μειοψήφησαν  μόνο η πρόεδρος Βασιλική Θάνου και η αρεοπαγίτης Μαρία Χυτήρογλου.

Έκρινε ότι το «χαράτσι» είναι φόρος με προσωρινό χαρακτήρα και επιβλήθηκε για σοβαρούς δημοσιονομικούς λόγους (έλλειμμα) και για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα και ειδικά με τα άρθρα:
– 4 που επιβάλλει την ισότητα μεταξύ των πολιτών,
-5 που επιβάλλει την οικονομική ελευθερία,
-17 που προβλέπει την προστασία της ιδιοκτησίας,
– 20 που προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στα δικαστήρια,
– 25 περί κράτους δικαίου και
– 78 που προβλέπει ότι   φόρος εισπράττεται μόνο εφόσον προβλέπεται από νόμο,
Ακόμη, είναι σύμφωνο με το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.
Παράλληλα, η πλειοψηφία των αρεοπαγιτών συμφώνησε ότι η είσπραξή του μπορεί να γίνει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Στο ανώτατο δικαστήριο είχαν προσφύγει ο δικηγόρος Γιώργος Κόκκας και καταναλωτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το ΙΝΚΑ...

Πηγή: aixmi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: