31.10.16

Μαξίμου: Παρωδία η πρόταση της Ν.Δ. για τα κανάλια...

Επτά ερωτήσεις προς τον Κυρ. Μητσοτάκη...

«Εννέα συν δύο» παρατηρήσεις, αλλά και επτά ερωτήσεις προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη διατυπώνουν κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου, χαρακτηρίζοντας «παρωδία» την...
πρόταση νόμου της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών.

Οι ίδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι η πρόταση της Ν.Δ. συνοδεύεται από «διάφορες μεγαλοστομίες», σημειώνοντας ότι «ενώ προσπαθεί να πείσει ότι “καταργεί πλήρως το νόμο Παππά”, στην πραγματικότητα καταργεί μόνο»:
 

τα άρθρα 1 και 13 του ν. 4339/15: Καταργείται ο πλειοδοτικός διαγωνισμός και αντικαθίσταται από «αδειοδοτική διαδικασία», η οποία, κατά τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, «ελαχιστοποιεί το τίμημα που θα εισπράξει το ελληνικό Δημόσιο».
το άρθρο 9 του ν. 4339/15: Καταργείται το κατώτατο όριο εργαζομένων, που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε ορίσει στους 400 πλήρους απασχόλησης εργαζόμενους ανά κανάλι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές,«κ ατά τα άλλα, εννέα από τα σημεία που ανακοίνωσε η Ν.Δ. συνιστούν απλές επαναλήψεις των διατάξεων του νόμου 4339/15. Των ίδιων διατάξεων που η αξιωματική αντιπολίτευση απαιτεί να καταργηθούν».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους κύκλους του Μαξίμου, η Ν.Δ. ζητεί:
 

Δεκαετή χρονική διάρκεια των αδειών. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 2, παρ. 5 του ν. 4339/15», κατά τις ίδιες πηγές.
Απαγόρευση συμμετοχής υποψηφίων που τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 10, παρ. 1 του ν. 4339/15», σημειώνουν οι κύκλοι του Μαξίμου.
Ασφαλιστική, φορολογική και τραπεζική ενημερότητα των υποψηφίων. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 10, παρ. 3 του ν. 4339/15», υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.
    Αποτροπή της υπερσυγκέντρωσης επιρροής, με απαγόρευση της συγκέντρωσης ελέγχου. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 10, παρ. 4 του ν. 4339/15», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.
    Συμμετοχή υποψηφίων που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των ΜΜΕ. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 3, παρ. 1 του ν. 4339/15», συνεχίζουν οι κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου.
    Οι μέτοχοι, τα μέλη δ.σ. και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 6, παρ. 1 του ν. 4339/15», παρατηρούν οι πηγές της κυβέρνησης.
    Ασυμβίβαστο στελεχών τηλεοπτικών σταθμών με την ιδιότητα στελέχους σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, «προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 6, παρ. 2 του ν. 4339/15».
    Οι υποψήφιοι να υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια ιδιοκτησιακού καθεστώτος και να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 6, παρ. 3 του ν. 4339/15»., προσθέτουν οι πηγές της κυβέρνησης.
    Να υπάρξουν περιορισμοί μεταξύ της ιδιότητας του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους, με τις αντίστοιχες ιδιότητες σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις. «Προβλέπεται ήδη στο άρθρ. 6, παρ. 4 του ν. 4339/15», αναφέρουν επιπλέον οι ίδιες πηγές.

Πέραν τούτων, σύμφωνα με τους ίδιους κυβερνητικούς κύκλους, στην πρόταση νόμου που παρουσίασε, η Ν.Δ. περιλαμβάνει άλλα δύο σημεία που ήδη προβλέπονται:

    Έλεγχο προέλευσης και επάρκειας πόρων που θα διαθέσουν οι υποψήφιοι για την άδεια, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. «Προβλέπεται ήδη για όσους λάβουν άδεια, αλλά και για εκείνους που λειτουργούν με το προηγούμενο καθεστώς», συμπληρώνει το Μέγαρο Μαξίμου.
    Έλεγχο προϋποθέσεων από το ΕΣΡ κάθε Δεκέμβριο σε όλα τα αδειοδοτημένα κανάλια. «Προβλέπεται ήδη (Μητρώο Διαφάνειας ΕΣΡ)», προσθέτει επίσης.

Συνεχίζοντας, οι κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου καλούν τον κ. Μητσοτάκη και τους συμβούλους του να απαντήσουν:

    «Πώς μιλούν για "άλλη αρχιτεκτονική και φιλοσοφία", όταν το μεγαλύτερο μέρος της πρότασή τους συνιστά αντιγραφή –και, μάλιστα, προς το λιγότερο αυστηρό- των διατάξεων του ισχύοντος νόμου 4339/15 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών; Εκτός κι αν η "άλλη φιλοσοφία" της Ν.Δ. εξαντλείται στην αφαίρεση κάθε προστατευτικής διάταξης υπέρ των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, στη διασφάλιση του ελάχιστου δυνατού κόστους για τους καναλάρχες», αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές.
    «Πώς μιλούν για «κατεδάφιση του νόμου Παππά» όταν όλοι γνωρίζουν ότι το ΣτΕ δεν καταργεί νόμους, αλλά κανονιστικές διατάσεις; Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΣτΕ θεώρησε αντισυνταγματική τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το ΕΣΡ (που δεν υπήρχε) στον Υπουργό Επικρατείας. Κατά τα άλλα, ο νόμος 4339/15 παραμένει σε ισχύ», συνεχίζουν οι ίδιες πηγές.

«Πώς μιλούν για πρόθεσή τους να ρυθμίσουν το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στη χώρα, να διασφαλίσουν την πολυφωνία, την ποιοτική και αντικειμενική ενημέρωση, να οικοδομήσουν ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, να αποτρέψουν σχέσεις διαπλοκής και ολιγοπωλιακών πρακτικών υπέρ της διαφάνειας; Αν αυτές είναι, πράγματι, οι προθέσεις τους γιατί δεν τις έκαναν πράξη τις τελευταίες δεκαετίες που βρίσκονταν στην εξουσία;», διερωτάται το Μέγαρο Μαξίμου.
    «Πώς μιλούν για «διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας ή ακόμη και δημιουργία πολλών νέων», την ίδια στιγμή που καταργούν το κατώτατο όριο εργαζομένων ανά τηλεοπτικό σταθμό;», ρωτούν οι ίδιες πηγές.

«Πώς μιλούν για αδρανοποίηση του ΕΣΡ εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν η ίδια η ΝΔ αρνήθηκε να συναινέσει στη συγκρότηση της αρχής κατά τις επανειλημμένες διασκέψεις προέδρων, που συγκλήθηκαν με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση;», συνεχίζουν οι κυβερνητικοί κύκλοι.
«Πώς μιλούν για «πολλαπλάσια οικονομικά οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο», την ίδια στιγμή που καταργούν τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και τον αντικαθιστούν από «αδειοδοτική διαδικασία», η οποία δεδομένα θα φέρει πολύ λιγότερα έσοδα;», διερωτόνται επιπλέον οι ίδιοι κύκλοι.
«Πώς μιλούν για ανάθεση στο ΕΣΡ του ελέγχου των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού και κτιριακής υποδομής, την ώρα που η ίδια η αρχή, με την τελευταία –μη νόμιμη- σύνθεσή της, έχει ομολογήσει ότι δεν διαθέτει τέτοια δυνατότητα;», συνεχίζει το Μέγαρο Μαξίμου.

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει από την πρώτη στιγμή: Απώτερος στόχος της ΝΔ είναι να μην γίνει ποτέ διαγωνισμός, να μην πληρώσουν ποτέ τίποτα οι καναλάρχες και να παραταθεί για πάντα το καθεστώς της διαπλοκής. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις (της διαπλοκής)», καταλήγουν οι κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου...


naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: