30.9.13

Στο άρθρο 99 η οικοδομική εταιρεία Μπάμπης Βωβός...Σε καθεστώς δικαστικής προστασίας του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα εντάχθηκε, βάσει σχετικής...
δικαστικής απόφασης, η οικοδομική εταιρεία Μπάμπης Βωβός.

TA NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: