1.5.09

Πιέζει πάλι η Ευρώπη για το ασφαλιστικό...

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου η Ελλάδα για τη δημοσιονομική της κατάσταση...
Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και δημοσιονομική εξυγίανση ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών λόγω γήρανσης του πληθυσμού θα ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Η κοινοτική έκθεση κάνει προβολή των επιπτώσεων στα δημόσια οικονομικά μέχρι το 2060, όπου στην Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες για τις συντάξεις, την υγεία και τα επιδόματα ανεργίας, και την παιδεία θα αυξηθούν κατά 15,9 μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με εκείνες του 2007. Πρόκειται για...
τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ε.Ε. μετά το Λουξεμβούργο.

Το 2060, το 38% του ελληνικού ΑΕΠ θα διατίθεται για την πληρωμή συντάξεων και την κάλυψη των αναγκών στους αναφερόμενους παραπάνω τομείς. Η «μερίδα του λέοντος» στις δημόσιες δαπάνες θα πηγαίνει στις συντάξεις, οι οποίες από το 11,7% του ΑΕΠ θα φτάσουν στο 24,1%, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 12,4 μονάδες σε σχέση με τις σημερινά επίπεδα. Στον τομέα της υγείας η αύξηση θα είναι 1,4 μονάδες και για τη μακροχρόνια περίθαλψη 2,2. Για την ανεργία και την παιδεία η αύξηση θα είναι μηδενική.

H Eπιτροπή επισημαίνει στην έκθεσή της ότι τα στοιχεία για την Ελλάδα αναθεωρήθηκαν από την ίδια προς το χειρότερο σε σχέση με τις προβλέψεις του 2006, προφανώς γιατί δεν θεωρεί ότι η πρόσφατη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού θα έχει θετικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά.

Η έκθεση κατατάσσει τις χώρες σε τρεις κατηγορίες κινδύνου, ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση:

-Υψηλού κινδύνου (αύξηση δαπανών άνω των 7 μονάδων): Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Ρουμανία, Ισπανία, Ιρλανδία.

-Μεσαίου κινδύνου (αύξηση μεταξύ 4-7 μονάδων): Βέλγιο, Φινλανδία, Τσεχία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ουγγαρία.

-Χαμηλού κινδύνου (αύξηση κάτω των 4 μονάδων): Βουλγαρία, Σουηδία, Πορτογαλία, Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Λετονία, Εσθονία, Πολωνία.

Η Επιτροπή εμμένει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που είχαν αποφασιστεί σε κοινοτικό επίπεδο το 2001, ώστε να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν στις δημογραφικές μεταβολές που συμβαίνουν στο εθνικό τους πλαίσιο:

1. Υποστήριξη του συνδυασμού επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής.

2. Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

3. Αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

4. Αξιοποίηση των θετικών συνεπειών της μετανάστευσης για την αγορά εργασίας.

5. Εξασφάλιση βιώσιμων δημόσιων οικονομικών για να υποστηριχθεί η διασφάλιση μακροπρόθεσμης κοινωνικής προστασίας.

Συμφωνα με την Επιτροπή σήμερα η αναλογία ενεργών ατόμων προς συνταξιούχους είναι ένας προς τέσσερις, ενώ χωρίς μεταρρυθμίσεις η αναλογία την περίοδο 2015-2035 θα πέσει στο δύο προς ένα. Το 2015 οι θάνατοι θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τις Κοινότητας τις γεννήσεις, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών από 17% επί του συνόλου που ήταν το 2008 θα φτάσει το 30% το 2060. Την περίοδο 2015-2035 οι Ευρωπαίοι ηλικίας άνω των 80 ετών θα αντιπροσωπεύουν το 12% του πληθυσμού.
ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: