4.8.21

Δύο χρόνια άριστη …καθυστέρηση...


...στην αντιμετώπιση της πειρατείας από τα site...

Απώλειες, που δεν μπορούν να υπολογιστούν, προκλήθηκαν για το Ελληνικό Δημόσιο από τη διετή καθυστέρηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει τη λεγόμενη «δυναμική διακοπή» των ιστοσελίδων που διακινούν πειρατικά σειρές και ταινίες, αθλητικό θέαμα ή πολιτιστικές εκδηλώσεις προς ίδιον όφελος. Η στήλη έγκαιρα ανέδειξε το θέμα και την ενόχληση που υπήρχε στα... μεγάλα συνδρομητικά δίκτυα της χώρας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία τηλεόρασης.

Τελικά, οι υπογραφές των Νικόλα Γιατρομανωλάκη και Κυριάκου Πιερρακάκη μπήκαν στην κοινή υπουργική απόφαση και πλέον επιτρέπεται στην αρμόδια επιτροπή ΕΔΠΠΙ, κατόπιν εξέτασης της σχετικής αίτησης από τον πληττόμενο φορέα τηλεόρασης και κινηματογράφου, «να διατάσσει τη διακοπή πρόσβασης στον συγκεκριμένο ενιαίο εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) ή όνομα τομέα (domain name) ή και στις τυχόν παραλλαγές της υποπαρ. 3 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 και γενικά οπουδήποτε στο διαδίκτυο λαμβάνει χώρα η προσβολή για χρονικό διάστημα ανάλογο προς το γεγονός ή τα γεγονότα και τον χρόνο διάρκειας αυτού ή αυτών».

Ως «ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος μεγάλης κλίμακας επί γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, καθώς και η πιθανολογούμενη προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, το οποίο κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας αναμένεται να έχει υψηλή τηλεθέαση».

Εκτός όμως από την καθυστέρηση της υπογραφής, το υπουργείο Πολιτισμού έχει αφήσει την αρμόδια υπηρεσία υποστελεχωμένη, όπως συνέβαινε και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στην πράξη, όσο τα συναρμόδια υπουργεία Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν ασχολούνται σοβαρά με το φαινόμενο της «πειρατείας», εκείνη θα συνεχίσει να βρίσκει τρόπους για να βγάζει μαύρο χρήμα...

typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: