30.5.13

Θέλουν κι άλλους σύμβουλους στην ΕΡΤ!...

Πιέσεις να προσληφθούν άλλοι 30 σύμβουλοι στην ΕΡΤ!
Στο ΔΣ της εταιρείας κατατέθηκε γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας που αναφέρει πως η ΕΡΤ έχει τη δυνατότητα να ...
προχωρήσει σε προσλήψεις 30 συμβουλών (ειδικών & ΠΕΘ) μέσα σε ένα ημερολογιακό χρόνο, έχοντας ήδη 28 ως και σήμερα. Φαίνεται πως υπάρχουν πιέσεις από την τρικομματική κυβέρνηση, να συνεχισθεί η ίδια λογική που κοστίζει στην ΕΡΤ σήμερα περίπου 1 εκατ. ευρώ και έχει ως αποτέλεσμα οι σύμβουλοι να εμφανίζονται στα παράθυρα άλλων καναλιών ως πολιτικά στελέχη.
Πάντως η πρόταση για την πρόσληψη του Αντώνη Γκινόπουλου που κατατέθηκε από το Γκίκα Μάναλη, με μικτή αμοιβή 3.450 ευρώ απορρίφθηκε. Η θέση που καταλάμβανε θα ήταν ο συντονισμός των υπηρεσιών της ΕΡΤ, αρμοδιότητα που έχει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.


typologies.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: