31.3.16

Καταβάλλεται σήμερα η επιδότηση ενοικίου...

Καταβάλλεται σήμερα η επιδότηση ενοικίου

Η 8η καταβολή του επιδόματος ενοικίου καταβάλλεται σήμερα, Πέμπτη, στους δικαιούχους του προγράμματος, των οποίων η αίτηση έχει...
εγκριθεί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Το ποσό των 3.542.336,47 ευρώ πιστώνεται στους 21.198 λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώριση, με ευθύνη των δικαιούχων, των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: