1.12.14

Μαθήματα “μέσω τηλεδιάσκεψης” προτείνει για Ρωμανό και Κωστάρη, ο Αθανασίου...

Μαθήματα “μέσω τηλεδιάσκεψης” προτείνει για Ρωμανό και Κωστάρη ο Αθανασίου

«Σε καμία περίπτωση ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα για τη χορήγηση ή μη εκπαιδευτικών αδειών, ούτε μπορεί να παρέμβει στο...
έργο των αρμοδίων οργάνων»,  δηλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου,  με αφορμή το θέμα των εκπαιδευτικωνς αδειων του Νίκου Ρωμανού και του Ηρακλή Κωστάρη.
«Για να διευκολύνει τη συνέχιση της εκπαίδευσης των κρατουμένων», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο υπουργός προτείνει να προβλεφθεί «η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση  μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλου πρόσφορου τεχνικού μέσου».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεσμοθέτησε σχετικές με την εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατουμένων διατάξεις  στις οποίες προσδίδει μεγάλη βαρύτητα.
Για το σκοπό αυτό λειτουργούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) ιδίως στα Καταστήματα Κράτησης Νέων καθώς και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για ενηλίκους  κρατουμένους σε επτά Καταστήματα Κράτησης της χώρας.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα προβλέπεται η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για κρατουμένους που εισάγονται σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Οι εκπαιδευτικές άδειες χορηγούνται αποκλειστικά από το αρμόδιο Συμβούλιο στο οποίο προΐσταται εισαγγελικός λειτουργός, ενώ για τους υποδίκους απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του δικαστικού οργάνου που διέταξε την προσωρινή κράτηση.
Σε καμία περίπτωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα για τη χορήγηση ή μη εκπαιδευτικών αδειών, ούτε μπορεί να παρέμβει στο έργο των αρμοδίων οργάνων.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου για να διευκολύνει τη συνέχιση της εκπαίδευσης των κρατουμένων, σε περίπτωση  μη χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας  σ’ αυτούς, προτείνει, κατ’ αρχήν,  να προβλεφθεί από το Υπουργείο Παιδείας η εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση  μαθημάτων  μέσω τηλεδιάσκεψης ή άλλου πρόσφορου τεχνικού μέσου.
Τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα εξεταστούν κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Παιδείας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: