31.12.14

Ρότα για την κόλαση...

Τέσσερα εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τη ναυτική τραγωδία του «Norman Atlantic», έχει στοιχίσει τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ εκφράζονται φόβοι πως...
ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά εξαιτίας των δεκάδων αγνοουμένων.

Τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρ­καγιά στο 5ο κατάστρωμα του γκαράζ και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα επεκτάθηκε σε όλη τη δεξιά πλευρά του ferry, φθάνοντας έως τη «θέση επιβίβασης», καθώς και το απόλυτο χάος που επι­κρατεί σχετικά με τον πραγματικό αριθμό επιβατών και πληρώματος, αφού τόσο οι ιταλικές όσο και οι ελ­ληνικές αρχές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη λαθρεπιβατών στο πλοίο, θα πάρει καιρό να απαντηθούν. Αν ποτέ απαντηθούν...

Στο περιθώριο της «μετάθεσης των ευθυνών» μεταξύ των ελληνικών και ιταλικών λιμενικών αρχών σχετικά με τα αίτια του ναυαγίου και δύο παράλληλων προανακριτικών ερευ­νών από τις εισαγγελικές αρχές των δύο χωρών σε εξέλιξη, το «Π», με σε­βασμό στη μνήμη των νεκρών και τις δραματικές ώρες τις οποίες έζησαν οι επιβάτες, παραθέτει μια σειρά επίσημων στοιχείων από το ιστορικό του πλοίου, καθώς και μαρτυρίες ορισμέ­νων διασωθέντων επιβατών δίχως πε­ραιτέρω σχόλια.

Υπερφορτωμένο για Ανκόνα

Το τύπου «Roll on - Roll off» επιβα­τηγό ferry ναυπηγήθηκε το 2009 με μέγιστη χωρητικότητα 850 επιβατών και 200 οχημάτων κατά τους θερι­νούς μήνες. Η μέγιστη χωρητικότη­τα του πλοίου κατά τη χειμερινή πε­ρίοδο μειώνεται σχεδόν στο μισό, για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την πε­ρασμένη Κυριακή η πλοιοκτήτρια εταιρεία, στο μοιραίο δρομολόγιο το πλοίο μετέφερε 473 επιβάτες και πλήρωμα και 222 οχήματα. Κυρίως βυτιοφόρα και φορτηγά - ψυγεία. Δηλαδή από τα επίσημα έγγραφα το «Norman Atlantic» ήταν υπερφορ­τωμένο κατά την αναχώρησή του από την Ηγουμενίτσα με προορι­σμό την Ανκόνα.

«Μου θύμισε αυτό το καράβι πώς είναι τα ferry που κάνουν τη διαδρο­μή Πρέβεζα - Ηγουμενίτσα. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε το καράβι, στο οποίο φόρτωσαν 130 φορτηγά και τόσο πολύ κόσμο. Δεν είχαν απόστα­ση τα φορτηγά μεταξύ τους . Δεν εί­χαν απόσταση ούτε μια παλάμη το ένα από το άλλο», ανέφερε στο «Π» η σκηνοθέτις Αθηνά Παππά, επιβάτιδα του πλοίου και μια από τους 210 Έλληνες διασωθέντες.

Ολοκαύτωμα στο 3o γκαράζ

Ο Γιώργος Δημόπουλος, οδηγός φορτηγού από την Καλαμάτα, ο οποί­ος αργά το βράδυ του Σαββάτου, λί­γο πριν μπει στην καμπίνα του, είδε τουλάχιστον τρεις συναδέλφους του να κατεβαίνουν στο γκαράζ για να κοιμηθούν μέσα στα φορτηγά, πε­ριγράφει στο «Π» τη φονική διαδρο­μή που ακολούθησε η πυρκαγιά από τα καταστρώματα του γκαράζ προς τη θέση των επιβατών.

«Η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύ­κλωμα. Στο πέμπτο κατάστρωμα. Πήραν τα αυτοκίνητα κάτω, ήταν φορτηγά, κυρίως άδεια ψυγεία και Ι.Χ. και δεν λειτούργησε η πυρό­σβεση. Η φωτιά επεκτάθηκε απευ­θείας στο πάνω κατάστρωμα, που είναι τα μαγειρεία, μετά στις καμπί­νες. Μετά κατέβηκε κάτω - κάτω στο 3ο κατάστρωμα που ήταν τα φορτηγά, φορτωμένα με τα λάδια. Κάηκαν λάστιχα, αντλίες, χύθηκε το λάδι. Ολοκαύτωμα... Και έγινε ό,τι έγινε».

Άλλαζε όνομα κάθε έξι μήνες

Τα συγκεκριμένου τύπου πλοία, τα οποία συνήθως μεταφέρουν φορτία με ευπαθή προϊόντα, διαθέτουν ειδι­κή άδεια παροχής ρεύματος από το πλοίο στα οχήματα που βρίσκονται στα γκαράζ του πλοίου.

Παρατηρώντας το ιστορικό του πλοίου προκαλούν εντύπωση οι πολύ συχνές αλλαγές μάνατζερ, οι οποίοι ενοικίαζαν το πλοίο για λίγους μή­νες, αλλάζοντας πάντοτε όνομα.

Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών το πλοίο εμφανίζεται να ενοικι­άζεται σε επτά διαφορετικές ναυτι­λιακές εταιρείες, με ισάριθμες αλ­λαγές ονομάτων, με πιο πρόσφατη αυτή της ΑΝΕΚ LINES τον Δεκέμ­βριο του 2014.

Έμπειρος αρχιμηχανικός - επιθεω­ρητής στόλου σε μεγάλη ελληνι­κή ναυτιλιακή εταιρεία τόνισε στο «Π» ότι «οι συχνές αλλαγές μάνατζερ δείχνουν ότι αυτοί οι οποίοι το επινοικίαζαν στην ουσία το "ξεζούμι­ζαν". Με συνέπεια ο επόμενος διαχει­ριστής να προχωρά στις απολύτως αναγκαίες επισκευές έτσι ώστε να περνά τους ελέγχους και να κρίνε- ται αξιόπλοο».

«Δεν χτύπησε ποτέ ο συναγερμός της πυρκαγιάς. Ξύπνησα στις πέντε και μισή από μια ανακοίνωση στα μεγάφωνα του πλοίου που «All the team on board’» δηλαδή "Ολο το πλήρωμα στο κατάστρωμα''. Δεν άκουσα καμιά ανακοίνωση για τους επιβάτες. Η καμπίνα μας είχε γεμίσει καπνό. Κοίταξα από το φινιστρίνι και οι φλόγες "πηδούσαν" από τα παρά­θυρα. Ποτέ κανείς δεν μας ειδοποί­ησε πως στο πλοίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Είναι τραγικό αυτό που συ­νέβη», αναφέρει στη μαρτυρία της η 44χρονη Ουρανία Φυραίου, η οποία παρέμεινε επί 24 ώρες εγκλωβισμένη μαζί με εκατοντάδες ακόμα επιβάτες στο κατάστρωμα του «Norman Atlantic».

Οι Ιταλοί το έσκαγαν...

Κάθε ενοικιάστρια εταιρεία στο ναυλοσύμφωνο το οποίο συνάπτει με την ιδιοκτήτρια καθορίζει και τη στελέχωση του πληρώματος. Στην περίπτωση του «Norman Atlantic», το πλήρωμά του στελεχώθηκε από 27 Ιταλούς αξιωματικούς και 32 Έλ­ληνες, κυρίως χαμηλόβαθμους ναυ­τικούς και καμαρότους της ΑΝΕΚ LINES.

«Δεν μας ειδοποίησε κανένας από το πλήρωμα των Ιταλών για την εκδήλωση της φωτιάς. Η συ­γκέντρωση του προσωπικού έγινε με καθυστέρηση τουλάχιστον μι­άμισης ώρας. Όταν βγήκαμε από τις καμπίνες η φωτιά ήδη πλησία­ζε στη θέση επιβίβασης, ''μια ανά­σα” από τους επιβάτες. Το δάπεδο του καταστρώματος έβραζε και τα πόδια του κόσμου καίγονταν» λέει ο Γ ιώργος Τσάμος, μέλος του πλη­ρώματος.

«Οι Ιταλοί αξιωματικοί ήταν εξα­φανισμένοι. Δεν είδα πουθενά τον καπετάνιο και τους άλλους αξιω­ματικούς. Ίσως να ήταν όλοι στη φωτιά, γιατί μαθαίναμε πως δεν μπορούσαν να φθάσουν στο γκα- ράζ. Οι Έλληνες καμαρότοι προ­σπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τους πανικοβλημένους επιβάτες από τις καμπίνες και να τους με­ταφέρουν ασφαλείς έξω, μέσα σε καπνό και φωτιά. Ένας συνάδελ­φός μου άνοιξε την τσουλήθρα και εγώ πέταξα στο νερό το βαρε­λάκι. Έβλεπα τους Ιταλούς σε κα­τάσταση πανικού να πηδούν στη θάλασσα», προσθέτει ο Έλληνας ναυτικός...
topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: