30.9.12

Κυτίο παραπόνων... η Βουλή...

Περισσότερες από 4.500 επιστολές λαμβάνει ετησίως η Βουλή, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες, διαχωρίζονται και διανέμονται σε ... υπηρεσίες, κοινοβουλευτικές ομάδες και στις θυρίδες βουλευτών.
Οι επιστολές δεν αφορούν μόνο στην κοινοβουλευτική εργασία αλλά και πάσης φύσεως θέματα.

Όπως αναφέρει ο Τύπος της Κυριακής, αυτά τα υπόλοιπα έγγραφα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σε εκείνα που «καλύπτονται» υπό τον όρο «καταγγελίες» και κατά μέσο όρο φτάνουν τις 130 επιστολές ετησίως, σε αυτά που κατατάσσονται με το γενικό όρο «καταγγελίες» και αριθμούν περί τα 210 έγγραφα το χρόνο και στις υβριστικές επιστολές που είναι πάνω από 500 έγγραφα οι οποίες δεν μοιράζονται και ύστερα από λίγο καταστρέφονται.

Η θεματολογία των εγγράφων που αποστέλλονται ποικίλλει... Από σοβαρή και τεκμηριωμένη αλλά και χωρίς συγκεκριμένες αναφορές, ενώ δε λείπουν και αυτο-προτάσεις για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας και στοχασμοί για την αναθεώρηση του πολιτεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: