30.9.12

Κατατίθεται αύριο στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2013...

Κατατίθεται αύριο στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2013, ως τμήμα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής της περιόδου 2013-2016.

Για να επιτευχθεί ο... δημοσιονομικός στόχος του 2013 το υπουργικό συμβούλιο και οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες που στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας θα κληθούν να λάβουν μέτρα ύψους 8 δισ. ευρώ για τη συγκέντρωση των δημοσίων εσόδων και την περικοπή των δημοσίων δαπανών που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα για το επόμενο έτος.

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 2013 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 56 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2012.

Οι συνολικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για πληρωμή τόκων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 62,5 δισ. ευρώ το 2013.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να κινηθούν στα 41 δισ. ευρώ, δηλαδή στα επίπεδα που ήταν το 2006.

Στο προσχέδιο προϋπολογισμού θα σημειώνεται πως το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον αναμένεται το 2013 λιγότερο ευνοϊκό από ότι αρχικά εκτιμούσε το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής.

Όσον αφορά τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία θα τονίζεται πως ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να παραμείνει αρνητικός και το 2013 (-3,5%), λόγω της συνέχισης της δημοσιονομικής προσαρμογής και της μεγαλύτερης ύφεσης του 2012.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα εμφανίζεται στα 7 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 5% σε σχέση με το 2012. Οι δαπάνες αυτές αντιπροσωπεύουν το 3,2 % του ΑΕΠ και κατανέμονται σε 6 δισ. ευρώ για την προώθηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 1 δισ. ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: