30.9.12

Πρώτη στις μειώσεις μισθών, η Ελλάδα...
Μπορεί η κρίση να πλήττει ολόκληρη την Ε.Ε. ωστόσο όπως αποδεικνύει πρόσφατη έρευνα της Eurostat, οι μισθοί ανά ώρα εργασίας αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. στο β' τρίμηνο του 2012, πλην της Ελλάδας.

Ακόμη και χώρες με ... οικονομικά προβλήματα όπως η Ισπανία και η Ιταλία, δεν έχουν εμφανίσει σχεδόν καμία μισθολογική μείωση
κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ Πορτογαλία και Ιρλανδία έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις, έπειτα από μικρού μεγέθους μειώσεις σε προηγούμενα τρίμηνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: