1.7.19

Τι θα γίνει το καλοκαίρι με την ΕΡΤ...

Σε καλοκαιρινό σχεδιασμό μπαίνει το πρόγραμμα της ΕΡΤ, όπως και όλων των καναλιών, οι εκπομπές των οποίων αρχίζουν να...
ρίχνουν αυλαία η μία μετά την άλλη.

Η τωρινή διοίκηση της ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να δεσμεύσει την επόμενη διοίκηση με την ανανέωση συμβάσεων συγκεκριμένων παρουσιαστών. Άλλωστε, οι εκπομπές που είναι μικτής ή εξωτερικής παραγωγής απαιτούν την έγκριση επιπλέον κονδυλίου, αλλά και γενικότερη συναίνεση.

Οι εκπομπές της ΕΡΤ ολοκληρώνονται την ημέρα λήξης των συμβάσεων των παρουσιαστών, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι τρίμηνης διάρκειας. Συνεπώς, η ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε εκπομπής διαφέρει κατά περίπτωση. Παραδείγματος χάριν οι συμβάσεις των παρουσιαστών της "Πρωινής Βάρδιας", Κώστα Αλατζά και Μάνου Νιφλή λήγουν στις 16 Ιουλίου, ημερομηνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί η εν λόγω εκπομπή, αλλά και του παρουσιαστή της εκπομπής "Για την Ελλάδα", Σπύρου Χαριτάτου στο τέλος Ιουλίου. 

Υπάρχει βέβαια έντονος προβληματισμός λόγω των πολιτικών εξελίξεων εν μέσω θέρους, να μην αλλάξει το πρόγραμμα αλλά αυτό προϋποθέτει επιπλέον κονδύλι κάτι που δεν μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή...

Δεν υπάρχουν σχόλια: