30.6.17

Παπαδημούλης: Να προστατεύσει η Κομισιόν...

http://avgi.gr/documents/10179/8045469/33488537460_b6862469dc_o.jpg/630bca93-9350-4d52-89bb-6f0f64a13654?t=1491888968349&imageThumbnail=3...τον κλάδο των ακινήτων και τους ενυπόθηκους δανειζόμενους...

Απάντηση έδωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Αρμόδιος Επίτροπος για θέματα του Ευρώ και του Κοινωνικού Διαλόγου, Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε ερώτηση που...
κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, αναφορικά με τους κινδύνους για τον κλάδο ακινήτων από την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων μοντέλων από την Ολλανδική Κυβέρνηση.

H Κομισιόν στην απάντηση που έδωσε μέσω του αντιπροέδρου της Β. Ντομπρόβσκις, υπενθυμίζει πως σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, η αποτίμηση βάσει μοντέλου (AVM) είναι μόνο μία από τις διάφορες επιλογές που έχουν οι πιστωτές για τον καθορισμό της αξίας του ακινήτου, και μόνον εφόσον το ποσό της ενυπόθηκης πίστωσης είναι χαμηλότερο από το 90 % της αξίας του ακινήτου.

Ο κ. Ντομπρόβσκις συνεχίζει αναφέροντας ότι σύμφωνα με την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση στην επικράτειά τους αξιόπιστων προτύπων για την αποτίμηση της αξίας ακινήτων που προορίζονται για κατοικία με σκοπό τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων. Προκειμένου να κριθούν αξιόπιστα, τα πρότυπα αποτίμησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αποτίμησης, π.χ. αυτά που ορίζει η Διεθνής Επιτροπή Προτύπων Αποτίμησης. Ωστόσο, η οδηγία δεν περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά τη μέθοδο αποτίμησης.

Τέλος στην απάντησή του ο Ντομπρόβσκις αναφέρει πως η Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση της μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και εάν κρίνει, με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, ότι η προσέγγιση οποιουδήποτε κράτους μέλους όσον αφορά το πρότυπο αποτίμησης ακινήτων είναι ανεπαρκής, θα ενεργήσει αναλόγως.

Ο Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση προς την Κομισιόν ζητώντας να μάθει τη θέση της, σχετικά με την κίνηση της Ολλανδικής Κυβέρνησης να εξειδικεύσει την οδηγία 2014/17/EΕ με τρόπο που να δίνει χώρο στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων εκτίμησης. Επίσης ο κ. Παπαδημούλης ζητούσε να ενημερωθεί με ποιον τρόπο σχεδιάζει η Επιτροπή να προστατεύσει τον κλάδο των ακινήτων και ταυτόχρονα τους ενυπόθηκους δανειζόμενους.

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Κίνδυνοι για τον κλάδο ακινήτων από την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων μοντέλων από την Ολλανδική Κυβέρνηση

H Ολλανδική Κυβέρνηση, πρόσφατα προχώρησε στην υλοποίηση της οδηγίας 2014/17/ΕΕ που αφορά την ενυπόθηκη πίστωση ακινήτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα την εκτίμηση ακινήτων από αυτοματοποιημένα μοντέλα (AVMs). Η συγκεκριμένη πρακτική όχι μόνο δημιουργεί προβλήματα στους πολλούς χιλιάδες εκτιμητές που ασκούν το επάγγελμα στις χώρες της ΕΕ, άλλα και στερεί τον ενυπόθηκο δανειζόμενο από μία έκθεση εμπειρογνώμονα σχετικά με την αξία του ακινήτου, στη βάση της επιθεώρησης του υπάρχοντος σπιτιού.

Με αφορμή την παραπάνω κίνηση της Ολλανδικής Κυβέρνησης, εγείρονται ερωτήματα κατά πόσο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει τετελεσμένο για άλλα κράτη μέλη, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά προβλήματα για το επάγγελμα των εκτιμητών και τη βιωσιμότητά του.

Με δεδομένη και την άποψη του ESRB που επιβεβαιώνει ότι αιτία για τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός κλάδος ακινήτων αλλά και για τα κόκκινα δάνεια που συνοδεύουν τα ακίνητα, μεταξύ άλλων είναι και η δυναμική τιμών, ερωτάται η Επιτροπή:

Πως σχολιάζει την κίνηση της Ολλανδικής Κυβέρνησης να εξειδικεύσει την οδηγία 2014/17/EΕ με τρόπο που να δίνει χώρο στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων εκτίμησης;

Με ποιον τρόπο σχεδιάζει να προστατεύσει τον κλάδο των ακινήτων και ταυτόχρονα τους ενυπόθηκους δανειζόμενους;

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, η αποτίμηση βάσει μοντέλου (AVM) είναι μόνο μία από τις διάφορες επιλογές που έχουν οι πιστωτές για τον καθορισμό της αξίας του ακινήτου, και μόνον εφόσον το ποσό της ενυπόθηκης πίστωσης είναι χαμηλότερο από το 90 % της αξίας του ακινήτου.

Σύμφωνα με την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση στην επικράτειά τους αξιόπιστων προτύπων για την αποτίμηση της αξίας ακινήτων που προορίζονται για κατοικία με σκοπό τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων. Προκειμένου να κριθούν αξιόπιστα, τα πρότυπα αποτίμησης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα αποτίμησης, π.χ. αυτά που ορίζει η Διεθνής Επιτροπή Προτύπων Αποτίμησης. Ωστόσο, η οδηγία δεν περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά τη μέθοδο αποτίμησης.

Η Επιτροπή δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την αξιολόγηση της μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Εάν κρίνει, με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, ότι η προσέγγιση οποιουδήποτε κράτους μέλους όσον αφορά το πρότυπο αποτίμησης ακινήτων είναι ανεπαρκής, θα ενεργήσει αναλόγως...


avgi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: