30.6.17

Σύντομα στη Βουλή το ν/σ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση...

Κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας της κυβέρνησης το...
σχέδιο νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου έχει κάνει λόγο για μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην οργάνωση των ΑΕΙ, που στοχεύει ιδίως «σε έναν δημοκρατικό, αποτελεσματικό, σύγχρονο και ανοιχτό ως προς την κοινωνία τρόπο διοίκησής τους».

Σε αυτό προβλέπονται, μεταξύ άλλων, προβλέπει, μεταξύ άλλων, επαναφορά του ασύλου και επαναφορά των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Αναφορικά με το άσυλο στο άρθρο 3 αναφέρονται τα εξής: «Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις πλημμελημάτων και κακουργημάτων αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, στη Σύγκλητο θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών ως εξής:

- Στα ΑΕΙ που έχουν περισσότερα από 20 Τμήματα ή έχουν λιγότερα από είκοσι 20 Τμήματα, αλλά λειτουργούν σε τρεις ή περισσότερες γεωγραφικές έδρες, ορίζονται πέντε εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τέσσερις των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

- Στα ΑΕΙ που έχουν μέχρι και 20 Τμήματα ορίζονται τέσσερις (4) εκπρόσωποι των φοιτητών του Ιδρύματος, τρεις των προπτυχιακών και ένας (των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

Στο άρθρο 14 αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Αντιπρυτάνεις, γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους νομίμως ορισθέντες φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο και δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο... 


naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: