31.5.14

Πως υπολογίζεται ο νέος φόρος ακινήτων...


Χωρίς αφορολόγητο όριο και σε όλα σχεδόν τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα θα επιβληθεί φέτος ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Ο φορολογούμενος που κατέχει την πλήρη κυριότητα ενός ...
ακινήτου υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝΦΙΑ που βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.
Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα από τον Ελεύθερο Τύπο:


"Ελεύθερος Τύπος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: