30.4.12

Αναστολή εισφορών για όσους υπέστησαν ζημιές στα επεισόδια...


Αναστέλλεται από 4 μήνες έως 1 χρόνο, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του κέντρου της Αθήνας, που υπέστησαν ζημιές κατά τα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.

Για τις...

επιχειρήσεις που καταβάλλουν εισφορές προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τους άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλεται η καταβολή εισφορών που οφείλονται έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2012, οι εισφορές του δώρου Χριστουγέννων 2011 και οι εισφορές του ίδιου χρόνου απασχόλησης που αναλογούν στο Δώρο του Πάσχα 2012.

Στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις οι τόκοι και τα πρόσθετα τέλη της ίδιας περιόδου που κεφαλαιοποιούνται και μειώνονται κατά 50%.

Ο χρόνος της αναστολής είναι ανάλογος με το ύψος των ζημιών που υπέστησαν οι επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, για ύψος ζημιών μέχρι 50.000 ευρώ η καταβολή των εισφορών αναστέλλεται για 4 μήνες για ύψος ζημιών από 50.000 έως 100.000 ευρώ, για έξι μήνες, από 100.000 έως 150.000 ευρώ για 9 μήνες και για ύψος ζημιών που υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ για 12 μήνες.

Με την ίδια απόφαση αναστέλλεται, από την 1η Μαρτίου η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματικών που ασφαλίζονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και οι επιχειρήσεις τους έχουν υποστεί ζημιές. Στην αναστολή περιλαμβάνονται και οι οφειλές έως τις 29 Φεβρουαρίου που κεφαλαιοποιούνται και μειώνονται κατά 50%.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος αναστολής οι εισφορές εξοφλούνται ως εξής:

Για τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 150 ευρώ.

Για τους οφειλέτες ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. σε 18 διμηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό διμηνιαίας δόσης τα τριακόσια 300 ευρώ.

Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης απαιτείται:

α. Υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2012.

β. Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην Π.Ν.Π. της 15/3/2012, από τα οποία αποδεικνύονται οι υλικές ζημίες και το οικονομικό ύψος αυτών.

γ. Εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων των χρονικών περιόδων απασχόλησης, για τις οποίες αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

δ. Για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Για όσους υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση και για όσο χρονικό διάστημα είναι συνεπείς με τους όρους της, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης κατ' αυτών...

Δεν υπάρχουν σχόλια: