17.9.21

Στην αυλή του αρχηγού... Η διαφορά ενός ικανού από έναν ανίκανο αντικατοπτρίζεται στο περιβάλλον τους. Κατά συνέπεια, ένα από τα κριτήρια επιλογής κυβερνήσεως πρέπει να είναι και οι... άνθρωποι που βρίσκονται στην αυλή του αρχηγού...

"Πιττακιον" (matrix24.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: