30.6.15

Πιστώθηκαν 37.000 συντάξεις της ΔΕΗ...

Εθνική Τράπεζα: Κανονικά η τροφοδότηση των ΑΤΜ
Κανονικά καταβλήθηκαν και οι συντάξεις της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα ...

37.000 συντάξεις της ΔΕΗ πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: