1.6.10

Πλακώθηκαν πριν από το δελτίο...

Ένταση. Ο Ντερμπεντέρης με υπεροπτικό ύφος του είπε "Τι 'ναι αυτά που μας λες". Ο...

...ευγενής, πάντα, Τσίμας υπερασπίστηκε τις απόψεις του με κόσμιο ύφος. Έφυγαν όμως από τη σύσκεψη ψυχραμένοι.

Ο Ντερμπεντέρης όσο περνάει ο καιρός το παίζει, όλο και περισσότερο, διευθυντής. Ο Κίτσος; Θα δούμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: