30.12.21

Μπαράζ φοροελέγχων και διασταυρώσεων φέρνει το 2022...


Στη σκιά της πανδημίας και της επέλασης της μετάλλαξης Όμικρον, η ΑΑΔΕ ανεβάζει ταχύτητες για την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

Το νέο έτος μπαίνουν στο στόχαστρο των φοροελεγκτών οι φορολογικές υποθέσεις εισοδήματος, μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών δωρεών, κληρονομιών και... ΕΝΦΙΑ καθώς και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας με έμφαση στις δηλώσεις των τριών προηγούμενων ετών για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής τους.

Ο προγραμματισμός για το 2022 προβλέπει τη διενέργεια 27.500 φορολογικών ελέγχων όπως αποκαλύπτει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία θα διενεργηθούν:

25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

-Τουλάχιστον το 70% των υποθέσεων που θα ελεγχθούν αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

-2.500 ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. Θα ελεγχθούν δηλαδή υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών δωρεών και κληρονομιών.

Για το επόμενο έτος η ΑΑΔΕ ετοιμάζει το ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών ελέγχων. Η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση προβλέπεται να συμβάλει στην οικειοθελή συμμόρφωση και στην αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, ώστε να αξιοποιηθούν οι μεγάλοι όγκοι δεδομένων που διαθέτει και να διευκολυνθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών. Το έργο περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού, την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση της μηχανικής μάθησης για την εξόρυξη μεγάλων δεδομένων.

Online διασύνδεση ταμειακών μηχανών και ηλεκτρονική τιμολόγηση
Παράλληλα, η ΑΑΔΕ, δρομολογεί τη διασύνδεση περίπου 600.000 ταμειακών μηχανών με τις φορολογικές αρχές. Για το σκοπό αυτή η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά σημείων πώλησης (POS) και τα πληροφοριακά της συστήματα (ηλεκτρονικά βιβλία, myDATA). 

Το έργο περιλαμβάνει την κατάρτιση προδιαγραφών για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και ότι τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών για την παρακολούθηση των συναλλαγών των ταμειακών μηχανών και την υποστήριξη του μηχανισμού ελέγχου.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς υποχρεώθηκαν να τους αναβαθμίσουν μέχρι το τέλος του 2021, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο τον κωδικό ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης, να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους στην πλατφόρμα myDATA, καθώς και να αποσύρουν πλήρως τους παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης...

newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: