31.5.18

Σε επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι της ΑΕΠΙ...

Οι εργαζόμενοι της ΑΕΠΙ προβαίνουμε από την 1η Ιουνίου 2018 σε επίσχεση εργασίας, έχοντας ήδη συμπληρώσει τέσσερις μήνες απλήρωτοι και...
χωρίς πλέον καμία δυνατότητα κάλυψης του κόστους μετάβασής μας στην εταιρεία. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από την πλευρά της Διοίκησης είτε για την καταβολή μέρους των δεδουλευμένων μας είτε για την παροχή πλάνου αποπληρωμής μας και βιωσιμότητας της εταιρείας.

Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της Διοίκησης είναι να παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας και να αντιμετωπίζουμε έντονες ψυχολογικές πιέσεις, με αντίκτυπο στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή, λόγω της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει, χωρίς καμία δική μας υπαιτιότητα και ευθύνη.

Τη ζοφερή κατάσταση επιτείνει το γεγονός της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ, ήδη από την 17η Μαΐου 2018, ανάκληση η οποία της στερεί τις αρμοδιότητες που είχε ως ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουμε ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που μας παρέχει ο νόμος προκειμένου να διεκδικήσουμε και εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας. Παράλληλα, αναμένουμε την υλοποίηση της δέσμευσης της Υπουργού Πολιτισμού για την απορρόφηση του έμπειρου προσωπικού της ΑΕΠΙ στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων...


Σωματείο Εργαζομένων ΑΕΠΙ -ΣΕρΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: